Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Με 27 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:40:00 μ.μ. | |
Με 27 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 26 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τα παρακάτω θέματα:

1. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2018 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

2. Περί εγκρίσεως του Ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Άργους – Μυκηνών και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2018 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

3. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2018 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

4. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους - Μυκηνών» - εισηγητής ο κ. Β. Τζαβέλλας.

5. Επί της υπ’ αριθ. 192/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών, με την οποία εγκρίνεται η Α΄ και Β΄ τριμηνιαία έκθεση απολογισμού έτους 2018, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

6. Επί του από 16-7-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και ελεγχόμενης στάθμευσης ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.

7. Επί του από16-7-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ενοικίου περιπτέρου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.

8. Επί αιτήσεως του κ. Γαρέφου Νικολάου σχετικά με συμψηφισμό μισθωμάτων περιπτέρου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

9. Περί επεκτάσεως δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

10. Επί του από 18-7-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

11. Επί του από 10-7-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση τελών άρδευσης Δ.Ε. Αλέας» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

12. Περί εγκρίσεως προμήθειας αναμνηστικών για φιλοξενούμενους και προσκεκλημένους του Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

13. Περί χορηγήσεως προκαταβολής μισθών σε δημοτικό υπάλληλο του Δήμου - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

14. Περί χορηγήσεως προκαταβολής μισθών σε δημοτική υπάλληλο του Δήμου - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

15. Περί εγκρίσεως 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών 2017» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

16. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επιστρώσεις με κυβόλιθους στην παραλία Ν. Κίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

17. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Αλέας 2014» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

18. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή λιθοδομών στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

19. Περί εκτελέσεως του έργου: «Διαμόρφωση Κόμβων» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

20. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την κατασκευή του έργου: «Διευθέτηση και ανάπλαση παραρεμάτιας ζώνης χειμάρρου Ξοβριού στο Τ.Δ. Κιβερίου του Δήμου Λέρνας Αργολίδας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών: 

21.Περί εγκρίσεως διαγραφών νηπίων σχολικού έτους 2017 - 2018 από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους - Μυκηνών, κατόπιν αιτήσεων γονέων – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά. 

22.Περί τροποποιήσεως της αριθμ.129/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους - Μυκηνών», κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 93147/07-06-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Τμήματος Δ/κού - Οικονομικού Ν. Αργολίδας – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

Τρέχοντα Θέματα: 

23.Περί δωρεάν παραχώρησης του ξενώνα Αχλαδοκάμπου με τον εν γένει εξοπλισμό του στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Άργους - Μυκηνών με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Άργους - Μυκηνών (ΚΕΔΑΜ)» και με τον διακριτικό τίτλο «Παιδεία και Πολιτισμός» - εισηγητής ο κ. Π. Διολίτσης.

24. Περί συνάψεως προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Άργους - Μυκηνών και του Δήμου Νεμέας, για την υλοποίηση της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» - εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος. 

25.Επί του από 11-7-2018 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ωδείο» - εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη. 

26.Επί του από 12-7-2018 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Αύξηση ωρών εργασίας της Ουρανίας Κουτρούλη» - εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.

27. Επί αιτήσεως της ERDELYI TIMEA του JANOS για χορήγηση - ανανέωση αδείας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου – εισηγητής ο κ. Χ. Λυκίδης.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ