Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο με 28 θέματα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:33:00 μ.μ. | |
Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο με 28 θέματα
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o
Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ –ΝΕΑ ΦΑΣΗ » με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης»

ΘΕΜΑ 2o
Επί εισηγήσεως για διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων και τοποθέτηση διαφημιστικών στις πλάτες των λεωφορείων της εταιρείας ΟPEN TOP BUS HELLAS.

ΘΕΜΑ 3o
Περί έγκρισης ανάκλησης του υπ. αριθμ. 15756/ 2017 συμφωνητικού εκμίσθωσης αιγιαλού στη θέση Π7 στην παραλία της Ψιλής Άμμου Τολού.

ΘΕΜΑ 4ο
Περί έγκρισης μελέτης για εκτέλεση υπηρεσίας « συντήρησης οχημάτων Δ.Ναυπλιέων έτους 2018» και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής της.

ΘΕΜΑ 5o
Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.

ΘΕΜΑ 6o
Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ 7o
Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ –ΠΚΤΜΝΕ του έργου « κατασκευή τεχνικών έργων στην ΤΚ Αραχναίου ».

ΘΕΜΑ 8o
Περί έγκρισης και παραλαβής μελέτης με τίτλο « Τοπογραφική αποτύπωση κεντρικής οδού Τολού ».

ΘΕΜΑ 9o
Περί έγκρισης της μελέτης του έργου « Επισκευή πλατειών Δ.Ναυπλιέων » και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του .

ΘΕΜΑ 10o
Περί έγκρισης της μελέτης του έργου « Διαγραμμίσεων Οδών Δ.Ναυπλιέων » και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του .

ΘΕΜΑ 11o
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο Πλατανιτίου και διάθεσης σχετικής πίστωσης

ΘΕΜΑ 12o
Περί έγκρισης της μελέτης του έργου « Κατασκευή πεζοδρομίου στην είσοδο της ΤΚ Αραχναίου » και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του .

ΘΕΜΑ 13o
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον πολιτιστικό σύλλογο Αγίας Παρασκευής Τσέλου και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 14o
Περί έγκρισης της μελέτης του έργου « Ανάπλαση των πλατειών της ΤΚ Αραχναίου » και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του .

ΘΕΜΑ 15o
Περί έγκρισης πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δ.Ναυπλιέων , για την κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2021 του υπό τομέα S1313 « Τοπ. Αυτοδιοίκηση».

ΘΕΜΑ 16o
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον πολιτιστικό σύλλογο Ν. Τίρυνθας και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 17o
Περί έγκρισης διαγραφής προσαυξήσεων από επιβολή προστίμου για αυθαίρετη χρήση κοιν.χώρων.

ΘΕΜΑ 18o
Περί έγκρισης τη συνδιοργάνωσης εκδήλωσης στο πλαίσιο του εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στα Λευκάκια και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 19o
Περί έγκρισης του πρακτικού της 2ης /29-06-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 20o
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο Πουλακίδας και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 21o
Περί καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΟΠΠΑΤ».

ΘΕΜΑ 22ο
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο Ανυφίου και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 23ο
Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα του Δήμου στα θεματικά δίκτυα στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπ.Αυτ./σης Α και Β Βαθμού» σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ και ορισμού ενός αιρετού ως πολιτικά υπευθύνου.

ΘΕΜΑ 24ο
Περί έγκρισης συμμετοχής Δήμου Ναυπλιέων στην συνδιοργάνωση της Ναυτικής Ναυπλιάδας και διάθεσης σχετικής πίστωσης

ΘΕΜΑ 25ο
Περί κλήρωσης για την ανάδειξη αιρετού μέλους για τη συγκρότηση επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

ΘΕΜΑ 26ο
Περί έγκρισης της διοργάνωσης «Αύγουστος και Μνημεία» και διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 27ο
Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 28ο
Περί εγκρίσεως διοργάνωσης 2ου φεστιβάλ Πρόνοιας - «Βραδιές Χιώτη» και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

Ο Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου
Μπούκουρης Παναγιώτης
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ