Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Πως κατανέμονται ανά Δήμο στην Αργολίδα οι θέσεις από το μεγάλο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας (πινάκας)

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:20:00 μ.μ. | |
Πως κατανέμονται ανά Δήμο στην Αργολίδα οι θέσεις από το μεγάλο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας (πινάκας)
Δείτε την κατανομή όλων των θέσεων ανά δήμο στην Αργολίδα, για τις 29.986 θέσεις πανελλαδικά του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας. 

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει γράψει η ιστοσελίδα, το μεγάλο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας για τους δήμους και περιφέρειες της χώρας να ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ έως τα μέσα Ιουλίου.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων. Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων

Οι ωφελούμενοι άεργοι που θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μία από τις 29.986 θέσεις εργασίας, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
— Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
— Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ
— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
— Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας νομοθεσίας.
Οι άνεργοι – ωφελούμενοι του προγράμματος θα εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ για διάστημα οκτώ μηνών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας.
Μετά την έκδοση της σχετικής προκήρυξης θα ακολουθήσει άμεσα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

Στα κριτήρια μοριοδότησης Οι ωφελούμενοι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.

Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

Ηλικία.

Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Εντοπιότητα.

Δικαιούχοι ΚΕΑ

Αποδοχές
Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Κατάρτιση και πιστοποίηση
Επίσης θα διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.

Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.
Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.

Για του Δήμους της Αργολίδας

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 1 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ / ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 1
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 28 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 4 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ 1 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ / ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 3 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ 2 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 4 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 1
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 1 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Συγκεντρωτικός ΠΙΝΑΚΑΣ για όλους του Δήμους της Ελλάδας
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ