Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Στο τελικό στάδιο η διαδικασία πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων που έχουν εκριζώσει τα δέντρα τους λόγω τριστέτσας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:20:00 μ.μ. | |
Στο τελικό στάδιο η διαδικασία πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων που έχουν εκριζώσει τα δέντρα τους λόγω τριστέτσας
 Στην 7140/27-6-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη άμεσης λήψης και εντατικοποίησης μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της προσβολής των εσπεριδοειδών στην Αργολίδα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας από τον καταστροφική ιό της τριστέτσας, απάντησε ο αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Κόκκαλης.

Στην απάντηση του Υφυπουργού επισημαίνεται ότι η τελευταία αναφορά εξάπλωσης του ιού έγινε σε φυτώριο στην Κορινθία και τονίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Σημειώνεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη:

- για τη διενέργεια τακτικών και συστηματικών ελέγχων (surveys) που αφορούν σε μακροσκοπικούς ελέγχους, λήψη και αποστολή δειγμάτων σε επίσημα εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστώνεται η παρουσία ή μη του επιβλαβούς οργανισμού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών (CTV) και

- για τη λήψη των μέτρων εκρίζωσης και καταστροφής των προσβεβλημένων φυτών και δένδρων καθώς και των γειτονικών τους, είναι οι Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήματα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) των Περιφερειών της χώρας και τα ΚΕΠΠΥΕΛ (νυν τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ) όσον αφορά στους ελέγχους στα φυτώρια εσπεριδοειδών. Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) μπορούν να συνδράμουν επικουρικά, κατόπιν συνεννόησης με τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερθέντες τακτικοί και συστηματικοί έλεγχοι (surveys) που αφορούν μακροσκοπικούς ελέγχους, λήψη και αποστολή δειγμάτων σε επίσημα εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστώνεται η παρουσία ή μη του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, διενεργούνται κάθε έτος. Οι Νομοί της χώρας για τη διενέργεια των μακροσκοπικών ελέγχων και η κατανομή του αριθμού των δειγμάτων ανά Νομό αναφέρονται στη μεθοδολογία επισκόπησης που έχει συνταχθεί από το επίσημο εργαστήριο για τον σκοπό αυτόν. Η μεθοδολογία είναι καταχωρημένη στον δικτυακό τόπο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ) για χρήση από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές.

Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο του έργου των επισκοπήσεων κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει αναλάβει, μέσω του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας/Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (επίσημο Εργαστήριο), τις αναλύσεις επί των δειγμάτων φυτικού υλικού εσπεριδοειδών στην Περιφέρεια Κρήτης. Για το έτος 2018, κατά την περίοδο δειγματοληψιών Απριλίου-Ιουνίου, ελέγχθηκαν 445 δείγματα πορτοκαλιάς, από τα οποία 4 διαπιστώθηκαν μολυσμένα με τον ιό της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών.

Επίσης, το Τμήμα Φυτοπροστασίας Βόλου/Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών δραστηριοποιείται στην ταυτοποίηση ειδών αφίδων που είναι δυνητικοί φορείς του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών. Η ταυτοποίηση περιλαμβάνει μεθόδους παρασκευής μόνιμων παρασκευασμάτων και μορφομετρικές αναλύσεις, ενώ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου παρακολουθούνται οι πληθυσμοί των ειδών αφίδων-φορέων του ιού της Τριστέτσας σε εσπεριδοειδή στην περιοχή Χανίων και σε συνεργασία με το Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας/Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών διενεργούνται προκαταρκτικές δειγματοληψίες για την ταυτοποίηση των ειδών αφίδων σε εσπεριδοειδή στην περιοχή της Ηλείας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας διαθέτει τεχνογνωσία και διεξάγει έρευνα για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την ανίχνευση του ιού.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το Τμήμα Φυτοπροστασίας Βόλου πρόκειται να υποβάλει έργο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αργολίδας με τίτλο «Μελέτη της εποχιακής εμφάνισης και της διακύμανσης των πληθυσμών ειδών αφίδων φορέων του ιού της τριστέτσας των εσπεριδοειδών στην Π.Ε. Αργολίδας και ο ρόλος τους στη μετάδοσή του».

Επίσης, έχει αναπτυχθεί συνεργασία μεταξύ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέσω της υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας, με γνώμονα την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας. Στις προβλεπόμενες δράσεις περιλαμβάνονται η πρόληψη και η αντιμετώπιση του παθογόνου καραντίνας Χyllela fastidiosa, του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών, καθώς και η συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του εν λόγω ιού στην Αργολίδα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, εντός του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) τα εξής:

- Στο πλαίσιο του προγράμματος των επισκοπήσεων (surveys), για το έτος 2018, εξετάστηκαν εργαστηριακά 7.716 δείγματα εσπεριδοειδών από όλη τη χώρα, εκ των οποίων, τα 1.202 αφορούσαν στην Π.Ε. Αργολίδας.

- Για την έκδοση Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων, στο πλαίσιο του Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου που διενεργεί το ΜΦΙ, σύμφωνα με το π.δ. 365/2002 (Α ́307), εξετάστηκαν 820 δείγματα δενδρυλλίων εσπεριδοειδών από φυτώρια, εκ των οποίων τα 485 προέρχονταν από την Π.Ε. Αργολίδας.

Επισημαίνεται ότι στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) όπου διαπιστώνεται η παρουσία του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών, λαμβάνονται μέτρα εκρίζωσης και καταστροφής των προσβεβλημένων φυτών και δένδρων καθώς και γειτονικών τους, με σκοπό την εξάλειψη του ιού ή τον περιορισμό της εξάπλωσής του, σύμφωνα με την αριθμ. 121285/665/5-9-2006 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών» (Β ́ 1416 - διόρθωση σφάλματος Β ́ 1525/2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από την αριθμ. 4084/56103/18-4-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της αριθμ. 121285/665/2006 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ‘‘Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών (Β ́ 1416 - διόρθωση σφάλματος Β ́ 1525/2006)’’» (Β ́1373/24.4.2018).

Στο άρθρο 6 της ανωτέρω ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία κάλυψης των δαπανών εκρίζωσης και καταστροφής προσβεβλημένων εσπεριδοειδών. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από εθνικούς πόρους (Ειδικός Φορέας 29-110 - Κ.Α.Ε 2111).

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι οι δαπάνες εκρίζωσης και καταστροφής των προσβεβλημένων φυτών ανέρχονται στο ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (195.335,40 €).

Για το συγκεκριμένο ποσό υπάρχουν σχετικές δεσμεύσεις πιστώσεων και συγκεκριμένα:

α) η με Α.Π. 3912/11283/24-01-2018 (ΑΔΑ:68ΝΙ4653ΠΓ-ΠΦΙ) έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 137.000,00 € της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με α/α καταχώρησης 11037 και

β) η με Α.Π. 7580/35154/7-3-2018 (ΑΔΑ:ΨΗΙ64653ΠΓ-ΒΕΖ) έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 62.500,00 € της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με α/α καταχώρησης 25953.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων που έχουν εκριζώσει τα δέντρα τους λόγω του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών, βρίσκεται στο τελικό στάδιο”.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ