Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Αυτά τα σχολεία στην Αργολίδα συμμετέχουν φέτος στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.)

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:09:00 μ.μ. | |
Αυτά τα σχολεία στην Αργολίδα συμμετέχουν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.)
Στο ΦΕΚ 3236/τ.Β’/7.08.2018, δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Φ1/120367/Δ1/16-07-2018 με θέμα «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.»


Στην Αργολίδα σύμφωνα με την απόφαση για την σχολική χρονιά 2018 2019 συμμετέχουν οι σχολικές μονάδες:

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) 

Ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) χαρακτηρίζονται περιοχές οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένες. Στις ζώνες αυτές εντάσσονται το/τα νηπιαγωγείο/α, το/τα δημοτικό/ά και το γυμνάσιο της περιοχής, οι φορείς των οποίων συνεργάζονται στενά και εκπονούν κοινά προγράμματα προς την κατεύθυνση της ομαλής κοινωνικοποίησης των μαθητών.

Στα σχολεία που είναι ενταγμένα στις Ζ.Ε.Π. προσφέρονται μια σειρά από επιπρόσθετα μέτρα που, ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνουν τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, την παροχή ενισχυτικού χρόνου διδασκαλίας, τη δωρεάν παροχή προγεύματος σε όλους τους μαθητές, καθώς και διάφορα άλλα μέτρα που αναπτύσσονται με πρωτοβουλία της σχολικής μονάδας και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ