Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου θα λειτουργήσει το Ειδικό Νηπιαγωγείο στο Άργος με 3 μαθητές

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:40:00 μ.μ. |
Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου θα λειτουργήσει το Ειδικό Νηπιαγωγείο στο Άργος με 3 μαθητές
 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου αποφάσισε  την κατά παρέκκλιση λειτουργία, αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019, της  Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) με τον κατώτατο αριθμό μαθητών.

Ολόκληρη η απόφαση:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.α'/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.α'/11-05- 2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.α'/17-02-2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.79/2017 (ΦΕΚ 109/τ. α701 -08-2017) «Οργάνωση και Λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α´/03-08-2018). 

4. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 1340/τ.β716-12- 2002) «Καθορισμός των Ειδικότερων Καθηκόντων και Αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών Π & Δ Εκπαίδευσης...συλλόγων διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 Υ.Α. «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

6. Την αριθμ. 10037/Δ1/15-06-2017 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 2103/ τ.β719-06- 2017) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοημέρου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου». Τρίπολη, 07-09-2018 Αρ. Πρωτ.: 8304 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας 

7. Το αριθμ. Φ.7/70275/Δ1/03-05-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019 - προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος». 

8. Το αριθμ. Φ.6/65740/Δ1/25-04-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: «Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019». 9. Το υπ’αριθ. 3616/03-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Αργολίδας 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Την κατά παρέκκλιση λειτουργία, αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019, της παρακάτω Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) με τον κατώτατο αριθμό μαθητών ως εξής: 

*Πρόκειται για το Ειδικό Νηπιαγωγείο που συστεγάζεται με το Ειδικό Δημοτικό στο Άργος (Ειδικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Αργολίδας), η ονομασία Ειδικό Νηπιαγωγείο Ναυπλίου έχει μείνει από παλαιότερα.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ