Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Ανδριανός: Γιατί καθυστερεί η δημοπράτηση του υποέργου του Αναβάλου προς Φίχτια;

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:50:00 μ.μ. |
Ανδριανός: Γιατί καθυστερεί η δημοπράτηση του υποέργου του Αναβάλου προς Φίχτια;

Μετά την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός, κατέθεσε στη Βουλή νέα Ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό κ. Σ. Αραχωβίτη με θέμα τη καθυστέρηση στην υλοποίηση του 6ου υποέργου προϋπολογισμού 7.896.600 ευρώ της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια.
Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Μετά την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επανέρχομαι με νέα Ερώτηση στο ζήτημα της συνεχιζόμενης και αδικαιολόγητης καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του αρδευτικού δικτύου Κουτσοπόδι-Μυκήνες-Μοναστηράκι-Φίχτια με την καθυστέρηση της δημοπράτησης του υποέργου προϋπολογισμού 7.896.600 ευρώ.

Στο πλαίσιο των επανειλημμένων σχετικών παρεμβάσεών μου, με την παρούσα νέα Ερώτηση επανέρχομαι στο ζήτημα προκειμένου να ενημερωθώ για την καθυστέρηση που σημειώνεται στην ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου προς Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, επισημαίνοντας για άλλη μια φορά την επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου, καθώς τα προβλήματα άρδευσης στις ως άνω περιοχές θα επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, γεγονός που ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε διαπιστώσει και κατά την επίσκεψή του στην Αργολίδα τον Απρίλιο του 2017 και μάλιστα είχε δεσμευτεί για ταχεία υλοποίηση του έργου, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει δημοπρατηθεί.

Επισημαίνεται ότι στην προηγούμενη σχετική Ερώτηση μου στην οποία απάντησε γραπτά ο απελθών Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρονταν μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο υποέργο προϋπολογισμού 7.896.600 ευρώ τα εξής:

“Όσον αφορά στο υποέργο «Βελτιώσεις Έργων µεταφοράς και διανοµής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Ν. Αργολίδας», αυτό έχει µεταφερθεί στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 µε την αριθµ.5063/28-07-2016 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ 2014-2020 µε κωδικό ΟΠΣΑΑ 122485.

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), προκειµένου να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά µε τη ∆ηµοπράτηση του 6ου Υποέργου ‘‘Βελτιώσεις έργων µεταφοράς και διανοµής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια Ν. Αργολίδας’’, θα πρέπει πρώτα να εναρµονιστεί µε την αριθµ. 29 ΕΣ/2017 (3074/Β’/06.09.2017) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), που αφορά στην έκδοση τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργων άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, µε το αριθµ. πρωτ. 384/18053/02-02-2018 έγγραφο, διαβιβάστηκε στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνέταξε και ενέκρινε την υπόψη µελέτη, φάκελος συµβατικών τευχών δηµοπράτησης και σχεδίων, προκειµένου να προβούν σε επικαιροποίηση αυτών, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα αριθµ. 29 ΕΣ/2017 (3074/Β’/06.09.2017) απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.

Επισηµαίνεται ότι το αρχικά εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών που προβλεπόταν µε την αριθµ. πρωτ. 469/22-01-2015 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ 2007-2013/Μονάδα Β3 προέγκρισης της ∆ηµοπράτησης του ανωτέρω έργου, ήταν είκοσι τέσσερεις (24) µήνες.”.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι λόγω της μη ολοκλήρωσης των έργων για τη μεταφορά νερού στην περιοχή πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση μεγάλου αριθμού παραγωγών που είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση της διοίκησης του ΤΟΕΒ Κουτσοποδίου.

Στη συγκέντρωση, όπου επισημάνθηκε για ακόμη μία φορά ότι είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να μη χαθεί ακόμα μία χρονιά, αναφέρθηκε ότι η καθυστέρηση της λειτουργίας του έργου έχει δημιουργήσει προβλήματα στις υποδομές που ήταν έτοιμες, όπως για παράδειγμα την κλοπή ηλεκτρολογικού υλικού από τα αντλιοστάσια, το οποίο πλέον πρέπει να αντικατασταθεί προκειμένου να αυτά να καταστούν εκ νέου λειτουργικά.

Επισημαίνω επίσης ότι σε Κουτσοπόδι,Μυκήνες, Φίχτια,Μοναστηράκι και την ευρύτερη περιοχή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και για το φυτικό κεφάλαιο αφού η κλιματική αλλαγή, εκτός των άλλων, εντείνει τη λειψυδρία με αποτέλεσμα να υποχωρεί ο υδροφόρος ορίζοντας και να στερεύουν οι αρδευτικές γεωτρήσεις.

Τούτων δοθέντων,ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Πότε θα δημοπρατηθεί το 6ο υποέργο Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, συνολικού προϋπολογισμού 7.896.000 ευρώ και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων».
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ