Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Προκηρύξη διαγωνισμού για την Οδοποιία της Δ.Ε. Νέας Κίου 2018-2019

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:45:00 π.μ. | | |
Προκηρύξη διαγωνισμού για την Οδοποιία της Δ.Ε. Νέας Κίου 2018-2019
Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Νέας Κίου 2018-2019», προϋπολογισμού 59.994,28 € με Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από εργασίες Οδοποιίας. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι: Δ.Ε. Νέας Κίου. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στον Δήμο Άργους-Μυκηνών, Καποδιστρίου 9-11 στο Άργος, στις 1 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2006. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση μόνο την τιμή. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 967,00 €. 

 Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ Δήμου Άργους-Μυκηνών. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 4 μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών Δήμου Άργους-Μυκηνών, τηλ. 2751360036, 2751360053). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή 

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών 
Δημήτριος Καμπόσος
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ