Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Απάντηση Πολάκη σε Ανδριανό για τα προβλήματα στα προγράμματα ειδικής αγωγής

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:33:00 π.μ. | |
Απάντηση Πολάκη σε Ανδριανό για τα προβλήματα στα προγράμματα ειδικής αγωγής
 Στην 711/10-8-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στα προγράμματα ειδικής αγωγής, απάντησε ο αρμόδιος αν. Υπουργός Υγείας κ. Π. Πολάκης.

Στην απάντηση επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Στις 15 Ιουνίου 2018 εκδόθηκε η αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46633/(ΦΕΚ./Β/2284/15-6-2018)Υπουργική Απόφαση που αφορά στη διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών–γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ. Στην εν λόγωΥπουργική Απόφαση αναγράφεται η διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών, καθώςκαι υπηρεσιών ειδικής αγωγής.

Σύμφωνα με την Υ.Α. ορίζεται ότι : «...Η χορήγηση και αποζημίωση γίνεται κατόπινιατρικής γνωμάτευσης που έχει εκδοθεί, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, απόπιστοποιημένο στο Μητρώο του ΕΟΠΥΥ ιατρό [...] Σε ό,τι αφορά την ειδική αγωγήακολουθείται κατ’ αντιστοιχία η ίδια διαδικασία. Ειδικότερα, για την ειδική αγωγή οι ιατροίπου εκδίδουν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις είναι παιδίατροι, παιδοψυχίατροι, νευρολόγοι-ψυχίατροι, ψυχίατροι και νευρολόγοι, κατά τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ...».

Για τη διαδικασία αποζημίωσης ειδικής Αγωγής, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα οιδικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ, για την προμήθειά τους, καταβάλουν το ποσό απευθείας σε ειδικούςθεραπευτές και κατόπιν αιτούνται την αποζημίωση αυτής της δαπάνης με γραπτό αίτημα πουυποβάλουν στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού. Εν συνεχείαακολουθεί ο έλεγχος και εκκαθάριση της δαπάνης, μία διαδικασία που λόγω του εξαιρετικάμεγάλου φόρτου εργασίας που αντιμετωπίζουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις είναι αρκετάχρονοβόρα μέχρι την αποζημίωση του δικαιούχου.

Με τη σύναψη των συμβάσεων με τους ειδικούς θεραπευτές, ήτοι παιδίατρους,παιδοψυχίατρους νευρολόγους-ψυχίατρους, ψυχίατρους και νευρολόγους, κατά ταοριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ., που έχει δρομολογήσει ο Οργανισμός, θα επιτευχθεί:

α) η παροχή αυτών των υπηρεσιών χωρίς να απαιτείται η καταβολή των χρημάτωναπό το δικαιούχο, εφόσον η δαπάνη είναι εντός του ορίου που ορίζει ο ΕΚΠΥ για κάθεπερίπτωση και επιπλέον δεν θα ταλαιπωρούνται οι πολίτες με γραφειοκρατικές διαδικασίες,

β) θα απεμπλακούν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ από τη χρονοβόραδιαδικασία αποζημίωσης της εν λόγω παροχής και θα εξοικονομηθούν ανθρώπινοι πόροι πουθα μπορούν να διατεθούν για άλλες εργασίες, και

γ) θα μπορεί να γίνεται καλύτερη καταγραφή και έλεγχος της προκαλούμενηςδαπάνης.

Όσον αφορά το κλειστό όριο δαπάνης της κατηγορίας, ο Οργανισμός, συνεκτιμώνταςτις δαπάνες των προηγούμενων ετών, το πλήθος των μοναδικών ΑΜΚΑ ανά έτος που έκανανχρήση της παροχής, έχει προϋπολογίσει και θα θέσει προς έκδοση υπουργικής απόφασης έναποσό ικανό ώστε να καλύψει τις ανάγκες των δικαιούχων του, ώστε να μη τεθεί σε εφαρμογήο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback)».
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ