Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Ξεκινάει η λειτουργία της σχολής δυτών στην Κάλυμνο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 3:38:00 μ.μ. |
Ξεκινάει η λειτουργία της σχολής δυτών στην Κάλυμνο
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2232.6/66941/12-09-2018 Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αποφασίσθηκε η λειτουργία για το έτος 2018 της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.

1. Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων ορίζεται η 15-10-2018 με συνολική διάρκεια τουλάχιστον σαράντα (40) εργάσιμων ημερών.

2. Οι θέσεις μαθητών που θα εγγραφούν για φοίτηση, καθορίζονται ως εξής:

ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ: μέχρι πέντε (05)–ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: μέχρι δεκαπέντε (15)–ΔΥΤΕΣ: μέχρι είκοσι (20).

3. Επισημαίνεται ότι οι σχετικές αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή το αργότερο μέχρι την 08-10-2018. Κατά την υποβολή της αίτησης χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, από τη Λιμενική Αρχή κατάθεσης των δικαιολογητικών, βεβαίωση από την οποία θα φαίνεται η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

4. Η σχετική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.hcg.gr) καθώς και στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 7ΖΖΚ4653ΠΩ-Θ7Τ.

Ο Λιμενάρχης α.α.
Πλωτάρχης Λ.Σ 
ΚΟΝΤΟΣ Παναγιώτης
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ