Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου: Διήμερο συνέδριο στον Μυστρά για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:36:00 π.μ. | |
Συνέδριο Διαχείρισης Αποβλήτων θα διεξαχθεί στον Μυστρά, 24-25 Οκτωβρίου 2018, και συνδιοργανώνεται από την ΚΕΔΕ – το Δίκτυο ΦοΔΣΑ – τον ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου – το Δίκτυο Δήμων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ - τον Δήμο Σπάρτης – την Περιφέρεια Πελοποννήσου – την ΠΕΔ Πελοποννήσου.

Το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) & η Εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΣΔΑ)

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μυστράς, 24-25 Οκτωβρίου 2018

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

09:30 – 10:00 ∆ιαπίστευση – Εγγραφή Συνέδρων
10:00 – 11:00 Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου - Χαιρετισμοί
Καλωσόρισμα ∆ημάρχου Σπάρτης
Ευάγγελου Βαλιώτη
Καλωσόρισμα Προέδρου Φο∆ΣΑ Πελοποννήσου
Σταύρου Αργειτάκου
Χαιρετισμοί:
- Υπουργού Εσωτερικών
Αλέξη Χαρίτση *
- Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
Σωκράτη Φάμελλου *
-Προέδρου ΚΕ∆Ε
Γιώργου Πατούλη, ∆ημάρχου Αμαρουσίου
-Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Πέτρου Τατούλη
-Προέδρου Π.Ε.∆. Πελοποννήσου
∆ημήτρη Καμπόσου, ∆ημάρχου Άργους-Μυκηνών
-Προέδρου ∆ικτύου «Βιώσιμη Πόλη»
∆ημήτρη Καφαντάρη, ∆ημάρχου Πύλου-Νέστορος
12:00 – 14:00

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Υποδομών Χωροταξίας &
Περιβάλλοντος της ΚΕ∆Ε
Σάββα Χιονίδη, ∆ημάρχου Κατερίνης

- Πλαίσιο ∆ιαχείρισης & Στόχοι Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ∆ιαχείριση
των Απορριμμάτων

Εισηγητής:
Γιώργος Κρεμλής, Προϊστάμενος ∆ιοικητικής Μονάδας Πολιτικής
Συνοχής & Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Γενικής
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- Εθνικός Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων
Εισηγήτρια:
Αναστασία Αρφανάκου, Προϊσταμένη Τμήματος Αστικών
Βιομηχανικών & συναφών Αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας
- Περιφερειακή Εξειδίκευση Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων
και Τοπικά Σχέδια

Εισηγητής:
Βασίλης Λιόγκας, Σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος κ. Σ.Φάμελλου

- Νέο θεσμικό πλαίσιο Φο∆ΣΑ
Εισηγητής:
Χαράλαμπος Τσοκανής, Συντονιστής ∆ικτύου Φο∆ΣΑ

14:00 – 15:00 Ελαφρύ γεύμα

15:00 – 17:00 
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Κυκλική Οικονομία - Προγράμματα διαλογής στην πηγή – Πράσινα
Σημεία

Εισηγητής:
Φίλιππος Κυρκίτσος, ∆ρ. Περιβαλλοντολόγος

- Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων και Νέες Τεχνολογίες
Εισηγήτρια:
Μαρία Λοϊζίδου, Καθηγήτρια Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

-Ενεργειακή Αξιοποίηση Στερεών Απορριμμάτων και Βιοστερεών με την Μέθοδο της Αεριοποίησης
Εισηγητής: Πέτρος Γκίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

- Επαναχρησιμοποίηση – Ευρωπαϊκή εμπειρία στην Κοινωνική
Οικονομία

Εισηγήτρια:
Αντιγόνη ∆αλαμάγκα, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
Κοινωνικών Επιχειρήσεων Rreuse

- Εναλλακτικές Μέθοδοι ∆ιαχείρισης & Αξιοποίησης Αποβλήτων
Εισηγητής:
Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής Αντιπρύτανης ΤΕΙ Κρήτης

- ∆ίκτυο Πόλεων – Βιώσιμη Πόλη – Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον
& ο ρόλος των ∆ικτύων

Εισηγητής:
Ιωάννης Γεώργιζας, ∆ιευθυντής ∆ικτύου Βιώσιμη Πόλη
17:30 – 19:00 Συζήτηση

20:30 ∆είπνο
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

10:00 – 12:30 
- ∆υνατότητες και Μοντέλα Χρηματοδότησης στα Τοπικά
Σχέδια ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων

Εισηγητής:
Από ΕΥ∆ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Τομέας Περιβάλλοντος

- Σύμπραξη ∆ημόσιου – Ιδιωτικού τομέα (Σ∆ΙΤ)
Εισηγητής:
Νικόλαος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας Σ∆ΙΤ

- Περιφερειακός Σχεδιασμός και Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης
Απορριμμάτων Πελοποννήσου

Εισηγητής:
Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Καλαμάτας

Παρέμβαση Νομικής Συμβούλου Λίνας ∆ικαιάκου με
θέμα: «Πλαίσιο Συνεργασίας ΦΟ∆ΣΑ Πελοποννήσου και
Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Σύμβαση Σ∆ΙΤ»


Έργο Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων
Πελοποννήσου

Παρουσίαση ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
12:30 – 13:30 Συζήτηση
13:30 Ελαφρύ Γεύμα
_______________________
* Θα επιβεβαιωθεί
Συνδιοργάνωση: ΚΕ∆Ε – ∆ίκτυο Φο∆ΣΑ – Φο∆ΣΑ Πελοποννήσου – ∆ίκτυο ∆ήμων
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ - ∆ήμος Σπάρτης – Περιφέρεια Πελοποννήσου – ΠΕ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ