Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Αραχωβίτης σε Ανδριανό: Οι ζημιές από τον περονόσπορο μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:50:00 μ.μ. | |
Αραχωβίτης σε Ανδριανό: Οι ζημιές από τον περονόσπορο μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων
Στην 1480/12-9-2018 ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη αντιμετώπισηςτων καταστροφών σε αμπέλια της Αργολίδας από περονόσπορο, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ.Αραχωβίτης.

Στην απάντηση επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, στηναρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται και η ευρύτερη περιοχή της ΠεριφερειακήςΕνότητας (Π.Ε.) Αργολίδας, από τις διενεργηθείσες επισημάνσεις διαπιστώθηκανέντονες μυκητολογικές προσβολές (περονόσπορος) σε αμπελοκαλλιέργειες της περιοχής. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω ζημιές που προξενήθηκαν από περονόσπορο δενκαλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής τουΕΛ.Γ.Α.

Ωστόσο, οι ανωτέρω ζημιές δύναται να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης ΚρατικώνΟικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Ειδικότερα, αναφέρεται ότι οι ζημιές πουπροξενούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εξαιτίας ακραίων καιρικώνφαινομένων (θεομηνίες, ακραίες δυσμενείς συνθήκες και ασθένειες), εντάσσονται σεπρογράμματα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότηταςΠΣΕΑ, και ενισχύονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Προκειμένου, όμως, να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών ΟικονομικώνΕνισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσειςστον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, θα πρέπει συσωρευτικά να ισχύουν ταεξής:

α) H παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος(καλλιέργεια), σε επίπεδο Νομού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέσηαπόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας καιΚτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) το επόμενο χρονικό διάστημα της συγκομιδής και δίδονται στοΥπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Επίσης, θα πρέπει νααποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης της προσβολής και,στη συγκεκριμένη περίπτωση, της προσβολής από περονόσπορο.

β) Nα τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότιη απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης(απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας).

γ) Tα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό τωνκαιρικών συνθηκών ως δυσμενών.

δ) Nα εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο τουΚράτους.

∆ιευκρινίζεται ότι για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου θα πρέπει νασυγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (πόρισμα Επιστημονικής Επιτροπής,επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία, πορίσματα περιφερειακών επιτροπών, τα επίσημαστατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ΑΟΚ την επόμενηχρονιά της ζημιάς κ.λπ.). Μετά τη σχετική επεξεργασία τους και εφόσον βέβαιαπληρούνται οι προϋποθέσεις, εθνικές και ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικόςφάκελος στα συναρμόδια Υπουργεία και στην Ε.Ε. για έγκριση.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α Τρίπολης, στηναρμοδιότητα του οποίου ανήκει, όπως προαναφέρθηκε, και η ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Αργολίδας, παρακολουθεί την εξέλιξη των αμπελοκαλλιεργειών ως προς τομέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας τωνμυκητολογικών προσβολών (περονόσπορος) μέχρι και την περίοδο της συγκομιδήςτους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η καταβολή των Κρατικών Ενισχύσεων σκοπό έχει τησυνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας των παραγωγών στις γεωργοκτηνοτροφικέςτους εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές, στηρίζοντας, με τον τρόπο αυτόν, τηναπώλεια του γεωργικού τους εισοδήματος για το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τηζημιά, έτσι ώστε το γεωργικό τους κεφάλαιο (φυτικό, πάγιο κ.λπ.) να επανέλθει σεπαραγωγική δραστηριότητα».
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ