Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Απάντηση Αραχωβίτη σε Ανδριανό για το έργο του Αναβάλου στην Ερμιονίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:59:00 μ.μ. | |
Απάντηση Αραχωβίτη σε Ανδριανό για το έργο του Αναβάλου στην Ερμιονίδα
Στην 1353/7-9-2018 ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την πορεία υλοποίησης των έργων επέκτασης του Αναβάλου προς Ερμιονίδα, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Αραχωβίτης, αναφέροντας ότι θα πρέπει να υποβληθεί σχετική πρόταση για το εν λόγω έργο στο πλαίσιο της πρόσκλησης πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος ΑγροτικήςΑνάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των έργων στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, θα αξιολογηθεί με συγκριτική αξιολόγηση, σημειώνοντας ότι υπάρχει κριτήριο συμπληρωματικότητας, σύμφωνα με το οποίο, τα έργα που έχουν συμπληρωματικότητα με έργα του ΠΑΑ 2007-2013 (στο συγκεκριμένο έργο ήταν ενταγμένη η μελέτη), λαμβάνουν επιπλέον βαθμολογία. Ακόμη ο Υπουργός αναφέρει ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) για την εν λόγω δράση είναιη 31/10/2018.

Στην απάντηση επισημαίνονται τα εξής:

«Την 23η/04/2018 εκδόθηκε με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα ΑγροτικήςΠολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος ΑγροτικήςΑνάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 180.000.000 €, με δυνατότητα υπερδέσμευσης για χρηματοδότηση έργων προϋπολογισμού άνω των 2,2εκατ. €. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η31η/10/2018. Τα έργα αφορούν βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων,ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές, φράγματα), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών, χρήση ανακυκλωμένου νερούστις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύουαπό γεωτρήσεις. Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι: α) ηΔιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ και β) ηΔιεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του ΥπουργείουΥποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο έργο «Έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου στον Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας»,προϋπολογισμού 38.500.000 €, σημειώνεται ότι έχει συμπεριληφθεί ωςπροτεινόμενο για την υποβολή προτάσεων νέων εγγειοβελτιωτικών έργων προς ένταξη στην προαναφερθείσα δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ2014-2020.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική πρόταση για το εν λόγω έργο στοπλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης και, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των έργωνστην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, θα αξιολογηθεί με συγκριτικήαξιολόγηση. Σημειώνεται ότι υπάρχει κριτήριο συμπληρωματικότητας, σύμφωνα μετο οποίο, τα έργα που έχουν συμπληρωματικότητα με έργα του ΠΑΑ 2007-2013(στο συγκεκριμένο έργο ήταν ενταγμένη η μελέτη), λαμβάνουν επιπλέονβαθμολογία.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την πρόσκληση της προαναφερθείσαςδράσης 4.3.1, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η προθεσμία υποβολήςπροτάσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης(ΟΠΣΑΑ) για την εν λόγω δράση είναι, όπως προαναφέρθηκε, η 31η/10/2018. ΤοΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων) έχει,ήδη, προβεί στις σχετικές ενέργειες για τη συλλογή όλων των απαραίτητωνδικαιολογητικών για την υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης, η οποία αφορά στοεν λόγω έργο, στο ΟΠΣΑΑ».
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ