Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

∆ιευκρινίσεις για την συµπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκοµιδής σταφυλιών οινοποιήσιµων ποικιλιών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:49:00 μ.μ. | |
∆ιευκρινίσεις για την συµπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκοµιδής σταφυλιών οινοποιήσιµων ποικιλιών
Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε το 4301/9-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά την τρέχουσα αµπελοοινική περίοδο, προέκυψαν έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες επέφεραν επιπτώσεις στην παραγωγική κατάσταση των οιναµπέλων σε όλες τις αµπελουργικές περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας τις σταφυλές των ποικιλιών οινοποιίας. 

Λόγω των ανωτέρω έκτακτων συνθηκών, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους, κατά την προβλεπόµενη υποβολή ή τροποποίηση των υποβληθέντων δηλώσεων συγκοµιδής, στην καταχώριση «οινοποίηση από τον δηλούντα», να δηλώσουν ποσότητα σταφυλιών άνω των 1700 κιλών, που να αντιστοιχεί σε παραγωγή 10 εκατόλιτρων οίνου για ιδιωτική κατανάλωση. Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση / πληροφορία στα τηλέφωνα 2752360278 (Γιώργος Ράπτης) και 2752360277 (Μαρία Παπανδριανού). 

Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης κ.α.α. 
Αγγελική Θεοδώρου
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ