Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:27:00 π.μ. |
Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ναυπλίου
Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου θα πραγματοποιηθεί στις 19/12/2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου , συγκαλούμενου να αποφασίσει για :

1ο ΘΕΜΑ
Επί αιτήσεως ΣΕΚΜΑΚΑ ΦΑΙΔΡΑΣ για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

2ο ΘΕΜΑ
Επί αιτήσεως ΚΑΙΣΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

3ο ΘΕΜΑ
Επί αιτήσεως ΚΑΠΟΥ ΗΛΙΑ για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

4ο ΘΕΜΑ
Επί αιτήσεως ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ –ΒΑΡΒΑΡΑΣ για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

5ο ΘΕΜΑ
Επί αιτήσεως ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

6ο ΘΕΜΑ
Επί αιτήσεως ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

7ο ΘΕΜΑ
Δέσμευση χώρου στάθμευσης προς φορτοεκφόρτωση προϊόντων

8ο ΘΕΜΑ
Περί αιτήσεως πολιτών για διόρθωση σφαλμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

9ο ΘΕΜΑ
Καταλήψεις δημοτικών – κοινόχρηστων χώρων από επαγγελματίες γενικά και ειδικά από αυτοκίνητα προς πώληση

10ο ΘΕΜΑ
Παράσταση σε Τροχαία Ναυπλίου για καταλήψεις οδών κυκλοφορίας ή άλλα κινητά αντικείμενα που δημιουργούν κινδύνους για πεζούς και οχήματα

11ο ΘΕΜΑ
Συζήτηση επί της 396/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

12ο ΘΕΜΑ
Περί διεξαγωγής Έκθεσης Βιβλίου τον Αύγουστο του 2019

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ναυπλίου
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ