Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

Απασχόληση αντιρρησιών συνείδησης στους Δήμους - Λήγει η προθεσμία

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:59:00 π.μ. |
Απασχόληση αντιρρησιών συνείδησης στους Δήμους - Λήγει η προθεσμία
Έως αύριο, Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών και οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ, μπορούν να δηλώσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, εάν επιθυμούν να απασχολήσουν σε υπηρεσίες τους Αντιρρησίες Συνείδησης, αποστέλλοντας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, διαβιβαστικό έγγραφο, σε 2 αντίτυπα.

Η ηλεκτρονική μορφή του εγγράφου (αρχείο μορφής word) θα πρέπει να αποθηκευτεί άπαξ σε έναν οπτικό δίσκο (CD), ο οποίος πρέπει να διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ (Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α.), ως συνημμένο του έντυπου εγγράφου.

Η εναλλακτική υπηρεσία κυμαίνεται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μήνες και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός της περιφέρειας κατοικίας των ενδιαφερομένων.

Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, τους καταβάλλει, ως αντίτιμο, χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, στέγαση, ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών, το ύψος του οποίου ανέρχεται στα 223,53 ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η εξασφάλιση από τον ενδιαφερόμενο φορέα ανάλογου ποσού στον προϋπολογισμό του (πρόβλεψη για εγγραφή σχετικής πίστωσης στον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα).
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ