Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Άρθρο του Observer για τα έργα εκβάθυνσης στο λιμάνι του Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:14:00 μ.μ. |
Άρθρο του Observer για τα έργα εκβάθυνσης στο λιμάνι του Ναυπλίου
Αναφορά με άρθρο του κάνει η ηλεκτρονική έκδοση του Observer για τα έργα εκβάθυνσης στο λιμάνι του Ναυπλίου.


"Work to deepen the port of Nafplio, on the eastern coast of the Peloponnese, began on Monday with the arrival of a ship sent by the Thessaloniki-based contractor ‘Thessaloniki Technical Projects Company (ETETh SA), owned by the J&P Avax Group since 2001.

The company has undertaken to carry out all works required to deepen the port, in a contract signed with the Naplio municipality a few days earlier. It is a major infrastructure project for the city of Nafplio and the surrounding region, with a budget of 5.5 million euros." 

"Οι εργασίες για την εμβάθυνση του λιμανιού του Ναυπλίου στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου άρχισαν τη Δευτέρα με την άφιξη πλοίου που έστειλε η «Εταιρεία Τεχνικών Έργων Θεσσαλονίκης (ETETh SA) που ανήκει στον Όμιλο J & P Avax από το 2001 .

Η εταιρεία ανέλαβε να εκτελέσει όλα τα έργα που απαιτούνται για την εμβάθυνση του λιμένα, σε μια σύμβαση που υπογράφηκε με τον δήμο Ναυπλίου λίγες μέρες νωρίτερα. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη του Ναυπλίου και την περιβάλλουσα περιοχή, με προϋπολογισμό 5,5 εκατομμυρίων ευρώ" αναφέρει στο δημοσίευμα του ο Observer.
 
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ