Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος με 19 θέματα στις 22 Ιανουαρίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:46:00 μ.μ. |
Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος με 19 θέματα
 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνων θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 22 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,  για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

1. Έγκριση του Ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Άργους – Μυκηνών και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2019 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Επί του από 18-1-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

3. Επί του από 10-1-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση ενοικίου περιπτέρων και αστικών καταστημάτων» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.

4. Επί του από 10-1-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών κοινοχρήστου χώρου έτους 2018 και δημοτικού φόρου 0,5% και προστίμου έτους 2017 ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.

5. Επί του από 10-1-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και ελεγχόμενης στάθμευσης ετών 2014 – 2015 ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.

6. Επί του από 17-1-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Απόδοση ποσού ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντος» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

7. Περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας επιχείρησης υπηρεσιών διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) στον Μαραγκό Ευάγγελο του Αθανασίου - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

8. Περί θεωρήσεως επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

9. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.


Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης Τμημάτων του Δημοτικού Οδικού Δικτύου στην Τ.Κ. Λιμνών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας 2016» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών:

12. Περί εγκρίσεως διαγραφών νηπίων σχολικού έτους 2018-2019 από τους παιδικούς /Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών, κατόπιν αιτήσεων γονέων» - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

13. Περί εγκρίσεως 3ου Πρακτικού εισήγησης ειδικής επιτροπής επιλογής για συμπληρωματικές εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς και εγγραφές βρεφών στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχολικής περιόδου 2018-2019 - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

14. Περί εξετάσεως αιτημάτων και εγκρίσεως πρακτικού Επιτροπής Επαναξιολόγησης για μείωση τροφείων - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

15. Περί εγκρίσεως πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΔΙΕΚ Άργους, ειδικότητας βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, στον 3ο Παιδικό Σταθμό Άργους - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

16. Περί ανακλήσεως των υπ’ αριθμ. 129/2018 & 237/2018 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών, κατ’ εφαρμογή της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 41087/2017 (ΦΕΚ4249/τ.Β/05.12.2017) «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

Τρέχοντα Θέματα: 

18. Περί μερικής τροποποιήσεως του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Άργους - Μυκηνών, ΦΕΚ 3022Β/1-9-2017, για την σύσταση θέσεων του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».- εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

19. Περί διοργανώσεως εκδηλώσεως για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ