Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Με 30 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:42:00 μ.μ. | |
Με 30 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 11 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για τα παρακάτω θέματα:


Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. υπουργικής αποφ., αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη» - εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

2. Περί εγκρίσεως του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους - Μυκηνών (ΚΕΔΑΜ) - εισηγητής ο κ. Π. Διολίτσης.
3. Επί του από 7-2-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί επεκτάσεως δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Επί του από 6-2-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ύδρευσης; Τ.Κ. Αλέας και επαναβεβαίωση αυτών» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
6. Επί του από 7-2-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσών από το Δημοτικό Φόρο 0,5% ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
7. Περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
8. Περί συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο συνέδριο που διοργανώνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δήμο Αλμωπίας με θέμα: «Πολιτισμός – Αθλητισμός Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων και Ποιότητα Ζωής» στο Δήμο Αλμωπίας – Λουτρά Πόζαρ στις 15 – 16 Φεβρουαρίου 2019 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
9. Περί μισθώσεως ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Μαλαντρενίου για την εγκατάσταση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλοπαιδιών - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
10. Περί εκμισθώσεως δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου για χρήση Καντίνας – Αναψυκτηρίου - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
11. Περί αποδοχής συμφωνίας επιχορήγησης στα πλαίσια του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και έγκριση εκτέλεσης αυτής στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ και ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.
Θέματα Τμήματος Προμηθειών:
12. Έγκριση διενέργειας σύμβασης για την προμήθεια τριών συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
13. Έγκριση διενέργειας σύμβασης για την προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη και ενός πολυμηχανήματος με εξαρτήματα - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
14. Έγκριση διενέργειας σύμβασης για την προμήθεια δύο μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων 22 κ.μ. και 12,5 κ.μ. - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:
15. Περί διάλυσης – λύσης της σύμβασης της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: “Υδρομάστευση και κατασκευή δικτύων άρδευσης στα Τ.Δ. Φρουσιούνας και Αλέας” της πρώην Κοινότητας Αλέας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
16. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής στα Πλαίσια Προσωρινής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
17. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση παραρεμάτιας ζώνης Ξοβριού ποταμού» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
18. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δήμου Άργους – Μυκηνών 2ο έργο» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
19. Περί υποβολής προτάσεως στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» στον Άξονα Προτεραιότητας 2Β «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» για ένταξη του έργου: «Μουσικό Σχολείο Αργολίδος» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
20. Περί τοποθετήσεως εξοπλισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων (οδική ασφάλεια – καθρέπτες κυκλοφορίας) - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών:
21. Περί εγκρίσεως πρακτικής άσκησης (εαρινό εξάμηνο 2019 Α΄) σπουδαστών του Δ.ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ, της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων στους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
22. Περί εξετάσεως αιτήματος και εγκρίσεως πρακτικού Επιτροπής Επαναξιολόγησης για μείωση τροφείων κατά το ήμισυ - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
23. Περί εγκρίσεως εγγραφής νηπίου στον 1ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Άργους – Μυκηνών, σχολικής περιόδου 2018 - 2019 (4η εισήγηση ειδικής επιτροπής) - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
Ορισμός Επιτροπών:
24. Περί ορισμού επιτροπής υπαλλήλων για την διεξαγωγή κληρώσεων απ’ ευθείας ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
25. Περί ορισμού επιτροπής υπαλλήλων για την διεξαγωγή κληρώσεων για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού δημοσίων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
26. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων:
α) Επέκταση φωτισμού δρόμου Κεφαλαρίου .
β) Διαμόρφωση προαύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Κουτσοποδίου (2016 – 2017).
γ) Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Άργους και Καταγραφή – Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας και Ασφάλειας Κίνησης Πεζών.
με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του μετά από διαδικασία κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26 - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
27. Περί ορισμού επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 7 Π.Δ. 270/81 για το έτος 2019- εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
28. Περί ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και δύο ως αναπληρωματικών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας προς εκποίηση - εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Άργους - Μυκηνών για το έτος 2019 - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
29. Περί συστάσεως επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2307/1995) για το έτος 2019 - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
30. Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ