Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Θέση για Γραμματέα στο Ναύπλιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:25:00 μ.μ. |
Θέση για Γραμματέα στο Ναύπλιο
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ασφαλιστική εταιρία, που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα προγράμματα, για την στελέχωση του καταστήματος της στο Ναύπλιο, ζητά:
Γραμματέα Πωλήσεων Μερικής Απασχόλησης (4ωρο)
(Κατάστημα Ναυπλίου)

Περιγραφή Θέσης:
Παρέχει εμπιστευτικές υποστηρικτικές γραμματειακές υπηρεσίες στον Διευθυντή και τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους του γραφείου. Ελέγχει και αποστέλλει τις αιτήσεις συμβολαίων των πελατών στους Κλάδους. Παρακολουθεί τακτικά και εξοφλεί τα χρεωστικά υπόλοιπα από την έκδοση νέων συμβολαίων.

Κύριες Υπευθυνότητες:

-Παραλαβή και καταχώρηση αιτήσεων συμβολαίων, έλεγχος ορθής συμπλήρωσης, αποστολή στους κλάδους και παρακολούθηση αυτών έως την έκδοση των ασφαλιστηρίων.
-Διαχείριση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας
-Διαχείριση – είσπραξη ασφαλίστρων και απόδοση αυτών στην εταιρία.
-Εξυπηρέτηση πελατών, παροχή πληροφοριών – διευκρινίσεων, δηλώσεις ατυχημάτων, εκτυπώσεις συμβολαίων.
-Οργάνωση και τήρηση αρχείου.

Απαιτούμενα Προσόντα:
-Επιθυμητό Πτυχίο Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι. Διοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης.
-Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
-Καλή γνώση και ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, ορθογραφίας, γραμματικής και στίξης.
-Άρτια γνώση και εμπειρία στη χρήση του MS Office. Επιθυμητό πτυχίο ECDL
-Απαραίτητη η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
-Απαραίτητη η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας, ομαδικότητας.

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει ταχύτητα, ακρίβεια και ευγένεια με πρωταρχικό σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη.

Η εταιρία μας προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συμμετοχή στην ομαδική ασφάλιση και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ