Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Εορταστικός αγώνας σκάκι Rapid στο Ναύπλιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:07:00 μ.μ. |

Εορταστικός αγώνας σκάκι Rapid στο Ναύπλιο
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Σ.Α. Ναυπλίου

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Φουγάρο, Ασκληπιού 98, Ναύπλιο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 5 γύρων χωρίς αξιολόγηση την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου με ώρα έναρξης 12:00. Οι συμμετοχές θα χωριστούν σε δύο γκρουπ, Α Γκρουπ: Παιδιά Δημοτικού και  Β Γκρουπ: Παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου και Ενήλικες


Επιβεβαίωση συμμετοχής την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 -11:45.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χωρίσει περισσότερους ομίλους σε περίπτωση πολλών συμμετοχών ή να αλλάξει τον αριθμό των γύρων.


ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:
  10 λεπτά + 2 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων δεν είναι υποχρεωτική.
ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση των  ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια:
(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
(β). Το κριτήριο Μπούχολτζ cut- 1(βαθμοί αντιπάλων πλην χαμηλότερου).
(γ). Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων).
(δ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Αναβολές δεν επιτρέπονται.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 Το παράβολο ορίζεται στα 5€
Τα παράβολα συμμετοχής θα κατατεθούν στον χώρο των αγώνων πριν  από την έναρξη του 1ου γύρου.


ΕΠΑΘΛΑ: 

A Group

1ος – 3ος Α – Β Δημοτικού: μετάλλια
1η Α - Β: μετάλλιο
1ος – 3ος Γ – Δ Δημοτικού: μετάλλια
1η Γ-Δ: μετάλλιο
1ος – 3ος Ε – ΣΤ Δημοτικού: μετάλλια
1η Ε-ΣΤ : μετάλλιο

B Group
1ος – 3ος Γυμνασίου: μετάλλια
1η Γυμνασίου: μετάλλιο
1ος – 3ος Λυκείου: μετάλλια
1η Λυκείου: μετάλλιο
1ος – 3ος Ενηλίκων
1η Ενηλίκων : μετάλλιο
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλεφωνικά στην: κ. Σταυρούλα Μάλλιου 6970090792 ή στo e-mail: nafpliochessacademy@gmail.com
ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα είναι τριμελής. Από την Επιτροπή θα εξαιρούνται όσα μέλη της έχουν σχέση με τους αθλητές που εμπλέκονται στην ένσταση. Η σύνθεση της Επιτροπής θα καθορισθεί πριν  από την έναρξη του τουρνουά με μέριμνα του Επικεφαλής Διαιτητή. Το παράβολο της ένστασης ορίζεται στα 50€ και μπορεί να κατατεθεί στο Διευθυντή Αγώνων ή στον Επικεφαλής Διαιτητή. Αν η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.


Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ