Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

8 θέσεις ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ναυπλιέων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:04:00 μ.μ. | |
8 θέσεις ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ναυπλιέων
 Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την σύναψη εξακοσίων εβδομήντα πέντε (675) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού.


Για το Δήμο Ναυπλιέων προβλέπονται 8 θέσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
 Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ