Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

Σχετικά με το σπίτι του Παπαφλέσσα στο Ναύπλιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:15:00 μ.μ. |
Σχετικά με το σπίτι του Παπαφλέσσα στο ΝΑύπλιο
Γραφει ο Αντώνης Ξυπολιάς

 Σχετικά με το άρθρο του κ.Χ.Πιτερού θα ήθελα να θέσω υπόψην σας το έγγραφο των Γενικών Αρχείων του Κράτους,φάκελλος Υπ. Οικονομίας,της 17 Ιανουαρίου 1825,που αφορά το συγκεκριμένο θέμα:


Περίοδος Γ Αρ.11 Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος
Το Υπουργείο της Οικονομίας
Δηλοποιεί ότι δυνάμει του υπ.αριθμού 32 Κώδικος του Νόμου,της υπ.αρ.2158 διακυρήξεως του Σεβ.Εκτελ.Σώματος,της υπ.αρ. 2736 επιταγής του εν αυτώ παραρτήματος του ρηθέντος νόμου,την 12 του παρελθόντος Ιουλίου εκδοθέντος, προς δε και της υπ.Αρ.2 αναφοράς του επαρχείου Ναυπλίου,επώλησε επί πληρεστάτης Δημοπρασίας προς το σεβασμιώτατον άγιον Αρχιμανδρίτην Κύριον Γρηγόριον Δικαίον τα εντός του φρουρίου κείμενα οσπήτια,λεγόμενα το μεν του Αντουραμάναγα Χατζημέτου,το δε του Χαβούζ  Ομέρι,το μεν πρώτον έχον μήκος πηχών τριάκοντα επτά,Αρ.37 και πλάτος πηχών είκοσι τεσσάρων ,Αρ.24.                      Το δε δεύτερον μήκος πηχών είκοσι μιάς.Αρ.21.και αμφοτέρων εμβαδόν πηχών τετραγωνικών χιλ.πέντε αριθ.1005. βλέποντα κατ’ νατολάς,το μεν Χαβούζ  Ομέρ εις δημόσιον δρόμον,το δε του Αντουραμάναγα εις αυτό και εις δρόμον κλειστόν άλλου οσπητίου,κατα δε Δυσμάς εις δρόμον δημόσιον ,κατ’’Αρκτον εις δρόμον Δημόσιον και κατά Μεσημβριαν αμφότερα εις δρόμον,ών οι διαχωρίζοντες τοίχοι εννούνται εξ ημισείας….εις την κυριότητα διά γρόσια Σαράντα χιλ.και πενήντα Αρ.40050 τα οποία και επλήρωσε.
Διό και είς ένδειξιν του δίδεται το παρόν επίσημο Ιδιοκτησίας έγγραφον,όπως αναγνωριζόμενος  δι αυτού νόμιμος αγοραστής μένει  αυτός τε καθώς και οι μετ αυτόν ανενόχλητος και ακαταζήτητος.
Τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ πέμπτω
εκ Ναυπλίου    την δεκάτην εβδόμην Ιανουαρίου.
Ο υπουργός της Οικονομίας Νικόλαος Πονηρόπουλος
Ο προς.Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Οικονόμου                                                               Ίσον Απαράλλκτον ο ΓεΝ .Γραμ.της Οικονομίας Νικόλαος Οικοόμου.

Σημείωση ο Αντουραμάναγας Χατζημέτου είχε προεπαναστατικά καταπατήσει εκτάσεις σε Ιρια,Δενδρά αλλά και της μονής Καλαμίου,στην περιοχή ‘’φράμματα’’ Λυγουριού..                                 
Σχετικά με την Ιστορική μάχη στο Μανιάκι που επίσης αναφέρει ο κ.Χ.Πιτερός θα ήθελα να σημειώσω ότι υπάρχει στα Αρχεία του Κράτους ένα αδημοσίευτο, πλούσιο, αλλα και διαφωτιστικό υλικό που αφορά την στρατολόγηση σύνταξη, πορεία αλλά και την θυσία αγωνιστών από όλα τα χωριά της επαρχίας Ναυπλίου                                                                                                    Συγκεκριμένα με την 5470 της 21 Απριλίου 1825 του Υπ.Πολέμου διατάχθηκε η στράτευση 300 ανδρών από τα χωριά υπό τον στρατηγό Κωνσταντή Κακάνη,που ήταν ‘’Αρχηγός των Αρμάτων’’της επαρχίας από 28 Ιουλίου 1824,όταν στη κορύφω-ση του εμφυλίου πολέμου είχε αντικαταστήσει τον Λυγουριάτη Δημήτρη Λιάτα.
Διαταγές του Υπουργείου του Πολέμου αλλά και έγγραφα του Επαρχίου Ναυπλίου
από την 22 έως και 26 Απριλίου ζητούσαν από τους δημογέροντες την ‘’ενεργο-ποίηση της επιστράτευσης’’,τους ‘’ νομαστικούς καταλόγους  των Αποφασισθέ-
ντων στρατιωτών να εκστρατεύσουν’’,αλλά και την πληρωμή των  εξόδων τους από τους δημογέροντες του κάθε χωριού.
Την 27 Απριλίου διατάχθηκαν  από το Επαρχείο Ναυπλίου ’30’’ στρατιώτες άπό λεγουρίο και ‘’4’’ άπό άδάμι’’ να τεθούν ‘’ύπό τήν όδηγία τού καπ. χιλίαρχου Μήτρου Λιατόπουλου’’.
Την 28 Απριλίου ανεχώρησε ο Παπαφλέσσας για την Τριπολιτσά,ενώ στο Ναύπλιο συγκεντρώθηκαν  226 στρατιώτες που συτάχθηκαν στην δύναμη του Κακάνη και αυτοί αναλυτικά ήταν  από ::Δαλαμανάρα 12, Πυργέλα 8,Πασιά 8,Άνυφί 12, Πρίφτανη 6,Κούτζι 8,Χόνικα 8,Κοφίνι 6, Κατζίγκρι 5 Παναρίτη 4,Πουλακίδα 4, Δενδρά 4,Μάνεσι 2, Δραπανοχώρια 36, Λυγουριό και Άδάμι 34,Μπούγα 12, Σαμπάριζα7,Τουρνίκι 20, Κιβέρι 7.
Την  ιδια ημέρα οι δημογέροντες της επαρχίας παπα Θοδ.Οικονόμου,παπα Δημ. Κωστόπουλος  και Αναγ.Λιατόπουλος,Αναγ.Αναστασόπουλος από το Λυγουριό  κατέβαλαν  το ποσό των 24.525 γροσίων για τα έξοδα όσων εκστράτευσαν από τα χωριά της επαρχίας.Επίσης ο ίδιος ο στρατηγός Κακάνης ‘’εστρατολόγησε εξ ιδίων του 65 αγωνιστές από τη περιοχή Ναυπλίου και Άργους.
Τη 9η Μαίου ανεχώρησε η δύναμη του Κακάνη με κατεύθυνση τον Μεσσηνιακό κόλπο με ένα γραμματέα,3 σημαιοφόρους,και 286 στρατιώτες και βρέθηκε την 18 Μαϊου στους Λάκκους Μεσσηνίας ‘’δυό ώρες μακρυά από το Μανιάκι’’..                                                                               Στην σχεδόν καθημερινή αλληλογραφία μεταξύ του Εκτελεστικού και του Υπουρ-γού Εσωτερικών Παπαφλέσσα γίνεται τακτική αναφορά στους στρατιώτες της επαρχίας Ναυπλίου υπό τον Κακάνη,που ήθελε να ‘’μεταχειρισθεί ως εκτελεστική δύναμη’’.Ετσι όταν την 18 Μαϊου διατάχθηκε νέα στρατολόγηση,η διαταγή υπ.αρ. 7608 του Εκτελεστικού εξαιρούσε την επαρχία Ναυπλίου.Επίσης η διαταγή 6827 τουΥπ.Πολέμου ήταν το ίδιο  σαφής και το ε’ άρθρο γράφει ότι [από την στρατολόγη-ση ]’’ εξαιρούνται οι στρατιώτες της Πολιταρχίας Ναυπλίου’       
                                       
Τη 20 Μαϊου στη μάχη στο Μανιάκι έπεσαν και οι τρείς αρχηγοί της στρατιωτικής δύναμης της επαρχίας Ναυπλίου Κωνσταντίνος Κακάνης,Ανδριανός Νέζος και Δημήτρης Λιάτας μαζί με δεκάδες αγωνιστές της Αργολίδας,όπως καταγράφεται ονομαστικά στα Αρχεία του Κράτους και ιδιαίτερα της Βουλής.    

Σε επιστολή προς τον Καποδίστρια,οι δημογεροντες του Λυγουριού Αναγνώστης Λιατόπουλος και Γιάννης Γκάτζιος,έγραφαν την 28 Φεβρουαρίου 1828: 
                   ’Έξοχότατε. Ι ίπογεγραμένι κάτικι του χοριού λιγουριού ότι από καιρόν τής έπαναστάσεως δεν έλίψαμεν εν πρότις από την πολιορκίαν Ναυπλίου έτρέξαμεν όλιμας με έξίδίονμας έξοδα και θισίες του έματόςμας και είς όσας εκστρατίας έγιναν πάντοτε ήμεθον πρόθιμι και στο τέλος εις τον έν Μανιάκη πόλεμο του μακαρίτου Γρηγορίου Φλέσια έθισιάσθησθαν δεκατρής άνδρες του χοριού μας κε λιμοκτονούνε ε γηνέκες και πεδιάτων…’

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
 Λυγουριο 25 Μαρτίου 2019 

 email :xypolias_d_αntonios@yahoo.grΙ ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ