Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Μπαράζ φορολογικών ελέγχων την Τσικνοπέμπτη στο Ναύπλιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:11:00 μ.μ. |
Μπαράζ φορολογικών ελέγχων την Τσικνοπέμπτη στο Ναύπλιο
Μπαράζ φορολογικών ελέγχων διενήργησε κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) την Τσικνοπέμπτη στο Ναύπλιο.


Σύμφωνα με πληροφορίες από νωρίς το πρωί της Τσικνοπέμπτης το κλιμάκιο διενήργησε πάρα πολλούς ελέγχους σε διαφορα καταστήματα της πόλη, από τους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα τα περισσότερα για μη έκδοση παραστατικών ή και για την έκδοση ανακριβών παραστατικών και αποδείξεων.

Πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης,επιβάλλεται πρόστιμο 100%επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο,αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 500 ευρώ σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων και των 1.000ευρώ, σε περίπτωση διπλογραφικών βιβλίων.

Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο 200%επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο,αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων και των 2.000ευρώ, σε περίπτωση διπλογραφικών βιβλίων.

Πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Σε περίπτωση μη έκδοσης λογιστικών αρχείων ή έκδοσης ή λήψης ανακριβών λογιστικών αρχείων (παραστατικών) για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστιμο:
500 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων, και

1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων

Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται για παραβάσεις που διαπράττονται από 7-6-2017.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, μη έκδοσης οκτώ (8) αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από γιατρό για υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης (πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ), θα επιβληθεί πρόστιμο 500 ευρώ, εφόσον ο γιατρός είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίου εσόδων – εξόδων (ή 1.000 ευρώ, αν είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων). Σημειώνουμε ότι το ίδιο πρόστιμο θα επιβληθεί, ανεξαρτήτως του αριθμού των παραβάσεων μη έκδοσης, αφού ρητά ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΦΔ, ότι το πρόστιμο επιβάλλεται ανά φορολογικό έλεγχο και δεν συνδέεται με τον αριθμό ή την αξία των στοιχείων που δεν εκδόθηκαν από το φορολογούμενο.

Διακίνηση αγαθών

Σε περίπτωση διακίνησης αγαθών χωρίς την ύπαρξη παραστατικών διακίνησης επιβάλλεται πρόστιμο:

500 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων, και

1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων

Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται για παραβάσεις που διαπράττονται από 7-6-2017.

Εκπρόθεσμη έκδοση στοιχείων

Δεν επιβάλλονται πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ για τη διαδικαστική παράβαση της εκπρόθεσμης έκδοσης στοιχείων στο χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και μετά. Σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1252/2015.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ