Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος με 18 θέματα στις 10 Απριλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:33:00 μ.μ. | |
Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος με 18 θέματα στις 10 Απριλίου
 Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00,για τα παρακάτω θέματα: 

Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 

1. Περί αποδόσεως ποσού ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντος – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

2. Περί παραγραφής οφειλών πέραν της πενταετίας και αδυναμίας πληρωμής – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

3. Περί αποδοχής ποσού 239.971,00 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων υποδομών σε παραλίες του Δήμου για την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

4. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

5. Επί του από 28-3-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 6. Περί ψηφίσεως πιστώσεως για την κάλυψη δαπάνης στα πλαίσια του εορτασμού του Πάσχα - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

7. Επί του από 5-4-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

8. Περί οικονομικής ενισχύσεως του Αθλητικού Συλλόγου: «Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

9. Περί έκτακτης οικονομικής ενισχύσεως του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

10. Περί χορηγήσεως νέας παροχής ηλεκτροδότησης της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στη θέση Γκριμάρια στο Άργος - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

11. Περί καταθέσεως πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

12. Περί εγκρίσεως της Δ΄ 2018 και Α΄ 2019 τριμηνιαίας έκθεσης απολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

13. Επί της υπ’ αριθ. 52/2019 αποφάσεως του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους – Μυκηνών (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.) με θέμα: «Τιμολογιακή πολιτική Τ.Κ. Μαλανδρενίου» - εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης. 

14. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους - Μυκηνών» - εισηγητής ο κ. Β. Τζαβέλλας. 

Τρέχοντα θέματα: 

15. Περί αποδοχής παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Ο-196/19-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος. 

16. Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου 2019 και έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης - εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα. 

17. Περί εγκρίσεως πρόσληψης φυλάκων πυρασφάλειας για την αντιπυρική περίοδο 2019 - εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα και 

18. Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους - Μυκηνών» - εισηγητής ο κ. Β. Τζαβέλλας. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κων/νος Μπέγκος
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ