Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Τροποποίηση της ΚΥΑ για αποζημιώσεις σε κτήρια και της Αργολίδας από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2016

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:16:00 μ.μ. |
Τροποποίηση της ΚΥΑ για αποζημιώσεις σε κτήρια και της Αργολίδας από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2016
 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./5320/2016/Α325/09.02.2017 (Β΄637) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, τις πλημμύρες της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης και Τρικάλων και την πλημμύρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας» ως ακολούθως:


Η παράγραφος 6.5 του κεφαλαίου 6. «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις κατοικιών στις οποίες απαιτείται αντικατάσταση αντλίας θερμότητας θα χορηγείται ως πρόσθετη Σ.Σ., το ποσό των € 60 ανά τ.μ. επί την επιφάνεια της πληγείσας κατοικίας και μέχρι 150 τ.μ.

Στις περιπτώσεις κατοικιών στις οποίες δύναται να επισκευαστεί η αντλία θερμότητας θα χορηγείται ως πρόσθετη Σ.Σ., το ποσό των € 30 ανά τ.μ. επί την επιφάνεια της πληγείσας κατοικίας και μέχρι 150 τ.μ.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις επισκευής αντλίας θερμότητας, ο δικαιούχος με την αίτησή του για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και Χορήγησης Β΄ δόσης Σ.Σ. πρέπει να καταθέσει, πλέον των δικαιολογητικών που έχουν καθοριστεί στην υπ’ αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./οικ. 1722/Α321/08.05.2017 (Β΄1625) απόφαση Υπουργού, τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα του πραγματικού κόστους επισκευής της αντλίας θερμότητας (πχ. τιμολόγια κ.λπ.).

Σε περίπτωση που από τα εν λόγω στοιχεία προκύπτει ότι το πραγματικό συνολικό κόστος επισκευής υπολείπεται της εγκεκριμένης πρόσθετης Σ.Σ., περικόπτεται αναλόγως».

Η απόφαση αφορά και σε πληγέντες του Δήμου Μετεώρων.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ