Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Συνεδριάζει με 34 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:17:00 π.μ. |
Συνεδριάζει με 34 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1o
Περί γνωμοδότησης επί της μελέτης Γ.Π.Σ –Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π του πρώην Δήμου Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 2ο
Επί εισήγησης για έγκριση του Β1 σταδίου και εντολή σύνταξης του Β2 σταδίου της μελέτης « Ολοκλήρωση Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού ΔΕ Μιδέας Δ.Ναυπλιέων –Σύνταξη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ».

ΘΕΜΑ 3ο
Επί εισήγησης για λήψη απόφασης για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος φερόμενης ιδιοκτησίας κ.Χατζάρα Γεωργίου στην ΤΚ Ασίνης .

ΘΕΜΑ 4ο
Περί έγκρισης εκμίσθωσης καταστήματος ( αναψυκτηρίου) στην Δ.Κ Ναυπλίου, εντός του πάρκου ΟΣΕ.

ΘΕΜΑ 5ο
Περί λήψης απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου στην ΤΚ Ιρίων για δημιουργία χώρου στάθμευσης .

ΘΕΜΑ 6ο
Περί λήψης απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου στην ΤΚ Δρεπάνου για δημιουργία κοινοχρήστου χώρου.

ΘΕΜΑ 7ο
Περί έγκρισης παραχώρησης στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος και κατά χρήση μέρους αγροτεμαχίου στην ΤΚ Νέου Ροεινού, μετά από σχετική δήλωση του ιδιοκτήτη.

ΘΕΜΑ 8ο
Περί έγκρισης μείωσης μισθώματος για το δημοτικό κατάστημα επί της οδού Βασ.Κων/νου, κατόπιν σχετικού αιτήματος .

ΘΕΜΑ 9ο
Επί εισήγησης για λήψη απόφασης αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και φωτισμού.

ΘΕΜΑ 10ο
Επί εισήγησης για λήψη απόφασης που αφορά την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για εξυπηρέτηση ξενοδοχειακής επιχείρησης επί της οδού Β.Γεωργίου 1 στο Ναύπλιο.

ΘΕΜΑ 11ο
Περί εισήγησης για λήψη απόφασης που αφορά την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για εξυπηρέτηση ξενοδοχειακής επιχείρησης επί της οδού Μπουμπουλίνας 21 στο Ναύπλιο .

ΘΕΜΑ 12ο
Επί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για αλλαγή χρήσης κτιρίου από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα.

ΘΕΜΑ 13ο
Επί αιτήματος κατοίκων ΤΚ Ασίνης για παραχώρηση δημοτικού χώρου στον οποίο είναι τοποθετημένο ιδιωτικό αντλιοστάσιο ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 14ο
Επί αιτήματος πολιτών για έγκριση διατήρησης υφιστάμενης κατασκευασμένης κλίμακας έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της οδού 30ης Νοεμβρίου 11 , στο ΟΤ 211 στην παλιά πόλη Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 15ο
Επί αιτήματος για τοποθέτηση σήμανσης αποτροπής στάθμευσης σε γωνία της οδού Μεθάνων με την οδό Μ.Ασίας στη ΔΚ Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 16ο
Περί επιλογής υδρονομέων άρδευσης.

ΘΕΜΑ 17ο
Περί έγκρισης της με αριθμ.1/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 18ο
Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 19ο
Περί εξειδίκευσης πιστώσεων .

ΘΕΜΑ 20ο
Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Οικ.Επιτροπής .

ΘΕΜΑ 21ο
Περί αποδοχής και κατανομής πιστώσεων έτους 2019 που αφορούν τη λειτουργία του Εurope Direct.

ΘΕΜΑ 22ο
Περί έγκρισης μετάβασης στην ετήσια συνάντηση των κέντρων Εurope Direct της ορισθείσας εκπροσώπου του Δήμου και εξειδίκευσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 23ο
Περί έγκρισης της αρ. 56/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ « Δημ. Λιμ. Ταμείο Ναυπλίου ».

ΘΕΜΑ 24ο
Περί oρισμού εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ Λιμ. Ταμείο Ναυπλίου για την εκτέλεση της πράξης « Προμήθεια κινητής μονάδας ελέγχου επιβατών στην λιμενική εγκατάσταση ΔΛΤΝ ».

ΘΕΜΑ 25ο
Περί έγκρισης πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δ.Ναυπλιέων για την κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023.

ΘΕΜΑ 26ο
Επί εισήγησης παραχώρησης οικογενειακού τάφου στον Νικόλαο Πανόπουλο του Ιωάννη στο κοιμητήριο ΤΚ Αγ.Τριάδας.

ΘΕΜΑ 27ο
Περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού έργου με αριθμό έργου 2003 ΣΕ 055000055 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας» (ΣΑΕ 055/2019) και υπευθύνου του λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος .

ΘΕΜΑ 28ο
Περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου « Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Ανυφίου Δήμου Ναυπλιέων » ΑΑ 1 της Πράξης « Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Ανυφίου Δήμου Ναυπλιέων» με κωδικό ΟΠΣ «5029449» , που θα προκηρυχθεί μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΘΕΜΑ 29ο
Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου "Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών λόγω επικινδυνότητας σε κτίριο της Τ.Κ. Αραχναίου".

ΘΕΜΑ 30ο
Περί έγκρισης διοργάνωσης της ετήσιας Τουριστικής Έκθεσης Σκαφών 2019 και εξειδίκευσης πίστωσης.

ΘΕΜΑ 31ο 
Περί αντικατάστασης μελών στο ΔΣ της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 32ο
Περί μερικής ανάκλησης της αρ. 372/2018 απόφασης .

ΘΕΜΑ 33ο
Περί ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού για την απόδοση παγίας προκαταβολής σε Πρόεδρο Τοπ. Κοινότητας.

ΘΕΜΑ 34ο
Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ « ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ»
ΕΝΤΑΥΘΑ
                                       ----------------------------------------------------------
           Έχω  την τιμή να παρακαλέσω  όπως,  σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού με τα κληροδοτήματα νόμου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ», προσέλθετε την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


α/α ΘΕΜΑΤΩΝ

                                     

Θ Ε Μ ΑΤΑ


ΘΕΜΑ 1ο

Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος ‘ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ΄


ΘΕΜΑ 2ο

Περί εγκρίσεως Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος ‘ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ’ 

 

ΘΕΜΑ 3ο

Περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2019

 

ΘΕΜΑ 4ο

Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών έτους 2019 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ « ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ»
ΕΝΤΑΥΘΑ
                                       ----------------------------------------------------------
Έχω  την τιμή να παρακαλέσω  όπως,  σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού με τα κληροδοτήματα νόμου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ», προσέλθετε την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 18:45  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


α/α ΘΕΜΑΤΩΝ

                                     

Θ Ε Μ ΑΤΑ


ΘΕΜΑ 1ο

Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος ‘ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ΄


ΘΕΜΑ 2ο

Περί εγκρίσεως Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος ‘ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ’ 

 

ΘΕΜΑ 3ο

Περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2019

 

ΘΕΜΑ 4ο

Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών έτους 2019 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ


Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ