Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος με 9 θέματα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:56:00 π.μ. | |
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος με 9 θέματα
 Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για τα παρακάτω θέματα:

1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Περί επεκτάσεως δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Επί του από 12-4-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί οικονομικής ενισχύσεως του Αθλητικού Συλλόγου: «ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Περί εκτιμήσεως ανθοφορίας και αναμενόμενης παραγωγής ελαιοδέντρων για το έτος 2019 - εισηγητής ο κ. Π. Δούρος.
6. Περί συνάψεως προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Άργους – Μυκηνών και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής εταιρείας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» για σύνταξη μελετών – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.
7. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.
8. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.
9. Περί ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Άργους σε «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Άργους ΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΣ» – εισηγητής ο κ. Ε. Τζαβέλλας.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ