Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Κάτοικος καταγγέλλει την Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:18:00 μ.μ. |
Κάτοικος καταγγέλλει την Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου
 Καταγγελία στον ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων απέστειλε κάτοικος του Δήμου Επιδαύρου που καταγγέλλει την επιβολή μεγάλου προστίμου από τον Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου.Στην επιστολή του αναφέρει:

"ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝOΜΙΜOΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΙΟΝΙΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Νικολάου Σωτηρακόπουλου του Σταύρου και της Αικατερίνης, κάτοικου τοπικού διαμερίσματος Δήμαινας Δήμου Επιδαύρου Αργολίδας, κάτοχου του υπ' αρ. ΑΙ 026829/09-09-2009 Δ.Α.Τ.

*********

Είμαι δημότης ταυ Τοπικού Διαμερίσματος Δήμαινας, Δήμου Επιδαύρου Αργολίδας και διατηρώ κατοικία με κτήμα στο χωριό της Δήμαινας.

Στις 18/09/2017 ενημερώθηκα με έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου (ΔΕΥΑΕΠ) ότι μου επιβλήθηκε πρόστιμο σύμφωνα με τα άρθρο 22 παρ. 1 του Κανονισμού ύψους 1.500 ευρώ, λόγω επέμβασης στον υδρομετρητή, δυνάμει της υπ' αρ. 47/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΠ.

Εγώ αντέδρασα άμεσα με το από 19/09/2017 και το από 22/09/2017 έγγραφο μου, αρνούμενος το πρόστιμα και ζητώντας στοιχεία που δικαιολογούν την επιβολή του. Λαμβάνοντας τα σχετικά έγγραφα έμεινα εμβρόντητος.

Αρχικά η υποτιθέμενη έκθεση αυτοψίας ταυ υδρονομέα είναι ένα απλό έγγραφο, τα οποίο έχει μάλιστα χειρόγραφο αριθμό πρωτοκόλλου και στο οποίο απλά αναγράφεται ότι διαπιστώθηκε επέμβαση χωρίς να περιγράφει τα είδος αυτής και χωρίς να επεξηγείται το είδος της παράβασης. Ο ισχυρισμός δε περί μειωμένης κατανάλωσης είναι αυθαίρετος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά το χρονικό διάστημα εκείνο και ειδικότερα από τις 02/05/2017 εργαζόμουν με σύμβαση στο Δήμο Αθηναίων και δε διέμενα στην οικία μου στη Δήμαινα. Ως εκ τούτου είναι φυσιολογικό να μη δαπανούσα αρκετή ποσότητα νερού.

Πέραν όμως του πραγματικού μου ισχυρισμού διαπίστωσα και άλλο ένα μεγάλο λάθος . Το ΔΣ της ΔΕΥΑΕΠ μου επέβαλε πρόστιμο βάσει του άρθρου 2Ζ παρ. 1 του Κανονισμού που αναφέρεται σε αφαίρεση υδρομετρητή, όπως έκανε και σε άλλες υποθέσεις που συζητήθηκαν εκείνη την ημέρα. Στη δική μου όμως περίπτωση, όπου πρόκειται για επέμβαση, ακόμα και να γίνει δεκτό ότι όντως υπάρχει επέμβαση, το πρόστιμο καθαρίζεται βάσει των άρθρων δ παρ. δ και 2Ζ παρ. 3 του Κανονισμού της ΔΕΥΑΕΠ. 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 22 παρ. 3 «Σε περίπτωση σκόπιμη παρέμΒασης στον υδρομετρητή με σκοπό τη μείωση της καταγραφόμενης ποσότητας νερού η ΔΕΥΑΕΠ δισκόπτετ την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεχόμενα προκληθεί. Για  μειωμένη κατανάλωση η ΔΣΥΑΕ χρεώνει τον υδρολήπτη την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε το αντίστοιχο δίμηνο του προηγούμενου έτους προσαυξημένο με ποσοστό 50% και διατηρεί δικαίωμα να καταφύγει στην Ποινική Δικαιοσύνη και να ζητήσει κάθε αστική αποζημίωση του. Είναι προφανές ότι η διαφορά μεταξύ του ποσού των 1500,00 ευρώ που μου επιβλήθηκε ως πρόστιμο και του προστίμου που έπρεπε να πληρωθεί, δηλαδή η απώλεια του κλαπέντος ύδατος αν προκύπτει, προσαυξημένη κατά 50%, είναι τουλάχιστον χαοτική. 

Η παρανομία της αποφάσεως του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΠ ήταν αδιαμφισβήτητη και αποδεδειγμένη. Λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζα εκείνη την περίοδο, δεν είχα την οικονομική δυνατότητα διορισμού συνηγόρου προκειμένου να προσβάλλω το επιβληθέν εις εμέ πρόστιμο. 

Κατέφυγα λοιπόν στο Συνήγορο του Καταναλωτή, καταθέτοντας τη με αρ. φακέλου 234707/25-09-2017 αναφορά και εκθέτοντας τα ανωτέρω περιστατικά. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και στις 17 Οκτωβρίου του 2017 η ανωτέρω Ανεξάρτητη Αρχή απέστειλε έγγραφο στη ΔΕΥΑΕΠ, ζητώντας μία έκθεση απόψεων και μία πρόταση με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Η ΔΕΥΑΕΠ απάντησε με την από 06/11/2017 Έκθεση Απόψεων, η οποία παρελήφθη από το Συνήγορο του Καταναλωτή στις 08/11/2017. Λόγω της μη επαρκούς απάντησης ο Συνήγορος του Καταναλωτή απέστειλε νέο έγγραφο στις 09/11/2017 ζητώντας από τη ΔΕΥΑΕΠ συμπληρωματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την εκ μέρους μου παράβαση. 

Έκτοτε η ΔΕΥΑΕΠ σιώπησε. Στις 3 Απριλίου 2018 ο Συνήγορος του Καταναλωτή μου απέστειλε έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο λόγω της μη ανταπόκριση της ΔΕΥΑΕΠ σε ερωτήματα και αναφορές είναι δυνατή η υποβολή αναφοράς μου σε διάφορα Διοικητικά Όργανα, συμπεριλαμβανομένου και Εσάς του ιδίου. Προσπαθώντας να καταβάλω μία ύστατη προσπάθεια στις 23 Οκτωβρίου 2018 υπέβαλα εκ νέου αίτηση στην ΔΕΥΑΕΠ, ζητώντας τη διαγραφή του προστίμου. Τους επισήμανα 6π ουδέποτε απάντησαν στο Συνήγορο του Καταναλωτή και ότι εν πάσει περιπτώσει το πρόστιμο είναι παράνομο και λόγω εφαρμογής εσφαλμένης διατάξεως και αδυναμίας στοιχειοθέτησης της κατηγορίας ως προς τα πραγματικά περιστατικά Θα έπρεπε να διαγραφεί. 

Η απάντηση της ΔΕΥΑΕΠ αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, παραβιάζονται κάθε ίχνος νομιμότητας και χρηστής Διοίκησης.

Με τα υπ' αρ. 445/13 Μαρτίου 2019 έγγραφο τους με ενημέρωσαν ότι το πρόσημο δε θα διαγραφεί, αγνοώντας τους ισχυρισμούς μου. Δε διαλαμβάνεται μόνο αυτό όμως στα συγκεκριμένα έγγραφο. 
Αναφέρεται ότι ,όσον αφορά τα στοιχεία για το Συνήγορο του Καταναλωτή είχαν ζητήσει από το δικηγόρο της επιχείρησης κ. Γκολέμη Θύμιο, γνωμοδότηση την οποία και τους απέστειλε στις 30/10/2017 επιρρίπτοντας το γεγονός μη διαβίβασής της στο Συνήγορο ταυ Καταναλωτή σε πρώην υπαλλήλους! παρ' όλα αυτά όμως και παρά τα επανειλημμένα έγγραφα του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς αυτούς, η ΔΕΥΑΕΠ ουδέποτε απάντησε στο Συνήγορο του Καταναλωτή ότι είχε ήδη στείλει την απάντησή της. Πως γίνεται αυτό; 

Η απάντηση αυτή της ΔΕΥΑΕΠ ξεπερνά κάθε όριο λογικής, ευσυνειδησίας και νομιμότητας. 
Ενώ η πρώτη έκθεση απόψεων της ΔΕΥΑΕΠ συντάχθηκε στις 06/11/2017, ενώ τα έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή για συμπληρωματικά στοιχεία εστάλη στις 9 Νοεμβρίου 2017 και σίγουρα παραλήφθηκε από τη ΔΕΥΑΕΠ τουλάχιστον μία με δύο ημέρες αργότερα, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΠ ισχυρίζεται ότι ακολού0ησε γνωμοδότηση, πότε; Δέκα ημέρες νωρίτερα! 
Πως είναι δυνατόν η απάντηση σε ένα ερώτημα να προηγείται του ερωτήματος.

Προκύπτει λοιπόν ότι το απαντητικό αυτό έγγραφο περιλαμβάνει ψευδή γεγονότα που έχουν σκοπό την παραπλάνησή μου και αποδεικνύει ότι ουδέποτε η ΔΕΥΑΕΠ απάντησε στο έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή. 

Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την επιμονή σε εφαρμογή λανθασμένης διάταξης και της μη υποβολής στοιχείων που να αποδεικνύουν την παράβαση μου, αποδεικνύουν ότι η ΔΕΥΑΕΠ έχει δράσει παράνομα στην υπόθεσή μου προκαλώντας εις εμέ τεράσιιο οικονομικό, ψυχικό και ηθικό κόστος. 
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ