Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στην Αν. Πελοπόννησο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:07:00 μ.μ. |
Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στην Αν. Πελοπόννησο
 Από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων δημοσιεύθηκε η Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης για το 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου.

Την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Ναύπλιο στην Αίθουσα του Βουλευτικού με θέμα το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) και κατά τη διάρκεια αυτής παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα:

• Η Οδηγία 2007/60 ΕΚ για τις Πλημμύρες 
• Τα Αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης του Σχεδίου Πλημμύρας για το ΥΔ01 
• Τα Αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρα για το ΥΔ01 
• Οι Στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και το Πρόγραμμα Μέτρων για το ΥΔ01 • Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επί του ΣΔΚΠ για το ΥΔ01 

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας συζητήθηκαν με τους συμμετέχοντες θέματα σχετικά με την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, ενώ παράλληλα υπήρξαν τοποθετήσεις/παρεμβάσεις από ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες οι οποίες καταγράφηκαν ώστε να αξιοποιηθούν στα τελικά ΣΔΚΠ. 

Η Ημερίδα Διαβούλευσης για το ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα γόνιμου διαλόγου. Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική καθώς εκπροσωπήθηκε πληθώρα σχετικών φορέων των οποίων οι απόψεις εκφράστηκαν ως επί το πλείστο κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων. 

Συνολικά έγιναν 3 παρεμβάσεις στην ημερίδα του Ναυπλίου από διάφορους φορείς και συμμετέχοντες. Από τους συμμετέχοντες στην ημερίδα εκφράσθηκαν περιληπτικά ερωτήσεις / απόψεις / αντιρρήσεις και γενικότερα τοποθετήσεις επί των Προσχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας οι οποίες παρουσιάζονται στο Παράρτημα Π3 «Αποδελτίωση της ημερίδας ΣΔΚΠ και ΣΜΠΕ» της παρούσας. 

Οι παρεμβάσεις αυτές κατά περίπτωση συνοδεύονται από τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδα ή από το πώς είχαν ήδη ληφθεί ή τελικώς λήφθηκαν ή όχι υπόψη στην τελική διαμόρφωση των Σχεδίων

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) στάλθηκαν πλήθος από γνωμοδοτήσεις / παρατηρήσεις/επισημάνσεις τόσο στα πλαίσια της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ όσο και στα πλαίσια της διαβούλευσης των ΣΔΚΠ.

Δείτε παρακάτω στον σύνδεσμο την πολυσέλιδη Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης:


Επίσης:

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ