Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Τα θέματα που συζητήθηκαν στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:56:00 μ.μ. |
Τα θέματα που συζητήθηκαν στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο
 Ο πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 6η/2019 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, την 3η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης» δόθηκε στη δημοσιότητα.


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  
                                                              θέμα
1
Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600012 και ένταξη νέων υποέργων
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης - (αριθμ. απόφασης 149)
2
Εισήγηση 5ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ, ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ” με κωδικό 2014ΕΠ52600011
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης - (αριθμ. απόφασης 150)
3
Εισήγηση για έγκριση της  διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος «Διαμονή παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2019»
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/να Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης - (αριθμ. απόφασης 151)
4
Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (που αναφέρονται στο άρθρο 52 Ν.2696/1999, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 48 του Ν.4314/2014, παρ. 9) σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική Μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 30 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης - (αριθμ. απόφασης 1152)
5
Εισήγηση 8ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων - ένταξη νέων υποέργων σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ-ΣΑΕΠ026, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με κωδικό 2013ΕΠ02600004
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/να Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία – 28 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης - (αριθμ. απόφασης 153)
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
 α/α
                                                       θέμα
1.
Επερώτηση της Περιφερειακής Σύμβουλου κ. Λυμπεροπούλου, με θέμα: «Τι σκοπεύει να πράξει η Περιφερειακή Αρχή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για να σταματήσει η καταστροφή του Σιδηρόδρομου στην Πελοπόννησο».
Επερωτούσα: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Δήμητρα Λυμπεροπούλου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Απαντήθηκε από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και την  Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Κων/να Νικολάκου - (αριθμ. απόφασης 154)
2.
Επικύρωση πρακτικών της 19ης, 20ης, 21ης /2018 και 4ης και 5ης /2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Στρατηγάκος
ΠΕΡIΛΗΨΗ:  Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 155)
3.
Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού  Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2019.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 156)
4.
Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 157)
5.
Έγκριση παράτασης του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων Αργολίδας κατά την θερινή περίοδο από 1 Απριλίου και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 158)
6.
Λήψη απόφασης επί εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου για "Μεταφορά προσωπικού ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας".
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 160)
7.
Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 10 παρ. 3 εδ. α’ του Ν.4310/2014 όπως ισχύει, για την υποβολή καταλόγου υποψηφίων μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 164)
8.
Χαρακτηρισμός ως Αστική, της περιοχής του Δήμου Τρίπολης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 161)
9.
Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 162)
10.
Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην οδό Καμάρα – Γούπατα – Άκοβο.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 163)
11.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου ENERNETMOB- Mediterranean Interregional Elecromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems /Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών δοξειδίου του άνθρακα» του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED2014-2020.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 165)
12.
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου Inherit  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG-MED.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία  - (αριθμ. απόφασης (166)
13.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Ξενοδοχείο πέντε αστέρων (5*), 193 κλινών με δ.τ. “ΜΥΣΤΡΑΣ ΜΕΓΑ ΘΕΡΕΤΡΟ – MYSTRAS GRAND PALACE RESORT & SPA” της εταιρείας «Δ.ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ & Γ.ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ ΑΕ» στη θέση “Δεύτερο Σταυροδρόμι” της ΔΕ Μυστρά του Δ. Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας.
Εισηγητές: Oι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αδαμαντία Τζανετέα και Κων/να Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 168)
14.
Διατήρηση της απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου «Νέα χάραξη Ν. Τίρυνθα – Αγ. Ελεούσα».
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σαρρής.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 170)
15.
Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 1.443.350,00€.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 171)
16.
Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2019.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 172)
17.
Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 173)
18.
Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 174)
19.
Έγκριση 3ης τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», με κωδικό 2014ΕΠ52600021.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 175)
20.
Έγκριση 13ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600024 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 176)
21.
Έγκριση 3ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας (2017-2019)” με κωδικό 2017ΕΠ52600016.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 177)
22.
Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ826, “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ” με κωδικό 2017ΕΠ82600002, ένταξη νέων υποέργων.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 178)
23.
Έγκριση 17ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600007.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 179)
24.
Προτεινόμενη κατανομή του έργου: 2013 ΕΠ02600005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. για το υποέργο: «Συντήρηση Σήμανσης και στοιχείων ασφαλείας οδικού δικτύου» Π/Υ 194.000,00
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σαρρής.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 180)
25.
Προτεινόμενη κατανομή του έργου: 2014ΕΠ52600005 «Συντηρήσεις – Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αργολίδας». ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΈΡΓΑ «Πεζογέφυρα Κιβερίου» Π/Υ 72.500,00 & «Καθαρισμοί Οδικού Δικτύου» Π/Υ 61.000,00
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σαρρής.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 181)
26.
Προτεινόμενη κατανομή του έργου: 2017ΕΠ52600011 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019)» για το υποέργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΏΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ» Π/Υ 400.000,00
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σαρρής.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 182)
27.
Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2013ΕΠ02600001 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ"
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 183)
28.
Έγκριση 15ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600001 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ".
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 184)
29.
Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2017ΕΠ82600000 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-06-2016".
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 185)
30.
Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2019 της Π.Ε. Αρκαδίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 186)
31.
Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2015ΕΠ52600000 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ"
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Γκίκας και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Απόστολος Παπαφωτίου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 187)
32.
1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ έτους 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Αποσύρεται (είναι ίδιο με το 17ο θέμα) - (αριθμ. απόφασης 188)
33.
1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Αποσύρεται (είναι ίδιο με το 18ο θέμα)- (αριθμ. απόφασης 189)
34.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια σωλήνα για του αρδευτικό δίκτυο του ΔΔ Περιβολιων Δήμου Σπάρτης».
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 169)
35.
Έγκριση 1ης Τροποποίησης – συμπλήρωσης – επικαιροποίησης  της από 06/08/2018 υπογεγραμμένης  Προγραμματικής Σύμβασης, για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 195)
36.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Τεγεατικού Συνδέσμου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Επισκοπής Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 190)
37.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την πράξη «Αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Ηλία Ασέας».
 Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 192)
38.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνικά έργα και ασφαλτόστρωση στο δρόμο προς Ιερά Μονή Καλαμίου».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 194)
39.
Έγκριση σύναψης τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΨΑΡΙΟΥ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 193)
40.
Έγκριση σύναψης τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα ανοιχτού σταδίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
 Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 191)
41.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Αγίου Ανδρέα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».
 Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 196)
42.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ξυλοκάστρου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ευρωστίνης Ροζενών».
 Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 197)
43.
Έγκριση 1ης Τροποποίησης – συμπλήρωσης – επικαιροποίησης της από 01.02.2019 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ” ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
 Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Γκίκας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 198)
44.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Επιδαύρου,  για το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σαρρής
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 199)
45.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Ερμιονίδας και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έργο βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Αργολίδας, υποέργο «αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Ερμιόνης και Πορτοχελίου.»
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 201
46.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Αθλητικού Συλλόγου “Ατρόμητος Πλατύ” και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων ΤΚ Πλατύ Δήμου Καλαμάτας».
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 203)
47.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή της στέγης του κλειστού Γυμναστηρίου ΤΚ Γαργαλιάνων Δήμου Τριφυλλίας».
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 204)
48.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή στεγάστρου για εμανουάλια στην Ιερά Μονή Δημιόβης, ΤΚ Ελαιοχωρίου, ΔΕ Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας».
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 205)
49.
Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ)”.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 206)
50.
Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 του έργου:  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ΕΥΑ ΚΑΙ ΕΥΑ – ΛΑΜΠΑΙΝΑ)”
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 207)
51.
Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 του έργου:  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ “ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΠΥΛΟΣ-ΜΕΘΩΝΗ” ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ -    ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ / ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΑ -    ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – ΡΩΜΑΝΟΣ”.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 208)
52.
Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ  2014-2020 του έργου:  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ “ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ)”
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 209)
53.
Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ  2014-2020 του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ – ΜΥΚΗΝΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Κ. ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ – ΛΥΓΟΥΡΙΟ – Θ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ”
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 210)
54.
Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ  2014-2020 του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ – ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΡΓΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΠΑΛ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ”
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 211)
55.
Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ  2014-2020 του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΘΜΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ”
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 212)
56.
Έγκριση σκοπιμότητας και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. για την πράξη: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ .
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 167)
57.
Έγκριση σκοπιμότητας και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της  «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. για την πράξη: ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 159)
58.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», Υποέργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Αποσύρεται (είναι ίδιο με το 45ο θέμα) - (αριθμ. απόφασης 200)
59.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», Υποέργο: «ΒΕΛΤΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ»
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 202)
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ