Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:48:00 μ.μ. | |
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων
 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις 06 Μαϊου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1ο θέμα

Περί έγκρισης του πρακτικού υπ’ αρ. 5 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 » Δήμου Ναυπλιέων , που αφορά έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» του διαγωνισμού.

2ο θέμα

Περί έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε ΜΙΔΕΑΣ»

3ο θέμα

Περί εισηγητικής έκθεσης Α΄τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ