Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

Δύο ταχύρυθμα τμήματα μετεκπαίδευσης Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Ναύπλιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:35:00 μ.μ. |
Δύο  ταχύρυθμα τμήματα μετεκπαίδευσης Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Ναυπλιο
 Σε συνέχεια του από 16/05/2019 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Τουρισμού και μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ενημερώνουμε ότι, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020, θα επαναλειτουργήσουν εντός των ορίων της Πελοποννήσου, ταχύρρυθμα τμήματα Μετεκπαίδευσης (ΣΤΕ), με φορέα υλοποίησης το ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αργους, ως ακολούθως: 

-2 Τμήματα στο Ναύπλιο
-2 Τμήματα στο Λουτράκι
-1 Τμήμα στην Καλαμάτα &
-1 Τμήμα στον Πύργο.

Προγράμματα μετεκπαίδευσης στις πόλεις της Καλαμάτας και του Πύργου υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2018-2019. 

Τα ως άνω προγράμματα με τα οριστικά τμήματα – ειδικότητες θα περιλαμβάνονται σε προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού- η οποία αναμένεται - και οι υποψήφιοι-ες γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή & μοριοδότηση, με την προϋπόθεση τήρησης των ακολούθων σύμφωνα πάντα με την προηγούμενη σχετική διαδικασία του εκπ ετους 2018 2019: 

-Να είναι Έλληνες υπήκοοι (ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων). 

-Να έχουν πραγματοποιήσει στην ειδικότητα που θα προκηρυχθεί, κατά την τελευταία τριετία ή εκατό (100) ημερομίσθια (ένσημα) ανά έτος (συνολικά τριακόσια 300 ένσημα) ή τριακόσια πενήντα (350) ημερομίσθια συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία έτη (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί). 

-να είναι, κατ' ελάχιστο κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι Δημοτικού Σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 ή Γ' Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981, -να είναι ηλικίας έως 55 ετών κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως. 

-οι ξένοι υπήκοοι να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 με σχετική αναγνώριση αντιστοιχίας και ισοτιμίας τίτλου, 

-για τους πρόσκαιρα ανέργους, η διάρκεια ανεργίας να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 

- να είναι εργαζόμενοι κατά την περίοδο της αιτήσεως σε κάποια από τις ειδικότητες που θα προκηρυχθεί. Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980(Α΄ 225) του Υπουργείου Τουρισμού απευθύνονται στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, τον απασχολούμενο στον τομέα του τουρισμού. 

Ειδικότερα, τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε εργαζόμενους και πρόσκαιρα άνεργους εμπειροτέχνες, οι οποίοι απασχολούνται στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύματα (κύρια και μη κύρια), σε καζίνο και σε κέντρα εστίασης και αναψυχής (ενδεικτικά αναφέρονται νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια, μαζικά κέντρα εστίασης (catering), ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ-μπαρ).

Σκοπός των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τομέα του τουρισμού, η ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η συνολική βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο. 

Η επιτυχής παρακολούθηση και φοίτηση οδηγεί μετά από εξετάσεις στην απόκτηση του Διπλώματος Μετεκπαίδευσης και της υπαλληλικής ιδιότητας κατοχυρώνοντας επίσης επαγγελματικά δικαιώματα του ν. 1077/1980 και ν. 2112/1920 (Α΄ 67). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την φοίτηση στην Μετεκπαίδευση του Υπ Τουρισμού μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι στην Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης ΙΕΚ Πελ/σου στο Αργος ( τηλ 27510 20115,20127). 

Ο Δ/ντής Κων/νος Καχριμάνης.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ