Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Απάντηση Γεροβασίλη σε Ανδριανό για τη συμπερίληψη της Αργολίδας στην πρόσληψη νέων Πυροσβεστών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:45:00 μ.μ. | |
Απάντηση Γεροβασίλη σε Ανδριανό για τη συμπερίληψη της Αργολίδας στην πρόσληψη νέων Πυροσβεστών
Στην 1122/18-4-2019 Αναφοράπου είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τη συμπερίληψη της Αργολίδας στην επικείμενη πρόσληψη περίπου χιλίων νέων Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης απάντησε η αρμόδια Υπουργός του Πολίτη κ. Ο. Γεροβασίλη.

Στην απάντηση επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Τόσο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όσο και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματοςκινούνται με γνώμονα τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης καιαποτελεσματικότητας των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, την προστασία του προσωπικού,καθώς και την εξυπηρέτηση και επίλυση των όποιων ανακυπτόντων δυσκολιών καιπροβλημάτων αυτού.

Αναφορικά δε, με το διαλαμβανόμενο στην εν θέματι αναφορά ζήτημα, σχετική τυγχάνειη υπ’ αριθ. 27310 οικ.Φ.211.5 από 06-05-2019 Απόφαση του Αρχηγού ΠυροσβεστικούΣώματος «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτώνως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου» (ΑΔΑ: ΡΠ2Μ46ΜΚ6Π-Ν4Φ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 36/2019(Φ.Ε.Κ. Α’ – 62) «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (ΑΔΑ: 6ΔΕ046ΜΚ6Π-ΧΙ0)».
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ