Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

Πρόγραμμα ERASMUS + στην Τουριστική Σχολή ΙΕΚ Πελοποννήσου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:42:00 π.μ. | |
Πρόγραμμα ERASMUS + στην Τουριστική Σχολή ΙΕΚ Πελοποννήσου
 Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) με κοινωνικό εταίρο το Υπουργείο Τουρισμού και τα ΙΕΚ Αναβύσσου και Θεσσαλονίκης ως συντονιστικές εκπαιδευτικές μονάδες, υλοποιεί, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, το πρόγραμμα «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισμό –ΚΕΠΕΚΤ ΙΙ». 

Το πρόγραμμα αφορά στην αποστολή πρόσφατα αποφοίτων των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, διάρκειας έως 2 μηνών, σε ξενοδοχειακές ή επισιτιστικές μονάδες σε χώρες της Ε.Ε. για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό (αεροπορικά εισιτήρια), διαμονή, μισθό και ασφάλεια. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και οι απόφοιτοι της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης - ΙΕΚ Πελοποννήσου του Υπουργείου Τουρισμού των ετών κατάρτισης 2015- 2016, 2016-2017 και 2017-2018, των ειδικοτήτων: 

-Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 
-Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) 

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό είναι η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) επιπέδου τουλάχιστον Β2 και κατά προτίμηση της χώρας στην οποία πρόκειται να απασχοληθεί ο υποψήφιος, δηλαδή της ισπανικής. 
Η καλή γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με σχετικό τίτλο γλωσσομάθειας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν: 

1. την αίτηση συμμετοχής από 6.6.2019 μέχρι και 12.6.2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση kaklea_z@mintour.gr , υπόψη κ. ΚακλέαΖαχαρίας, 

2. Βιογραφικό σημείωμα σε υπόδειγμα Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose), στην αγγλική γλώσσα, με ενσωματωμένη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας, στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά - εκτός των άλλων- και η έγκυρη διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

3.Βεβαίωση τελικής βαθμολογίας με τον Μ.Ο. του κάθε εξαμήνου, με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης, και 

4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, από τις παραπάνω αναφερόμενες γλώσσες (ευκρινές φωτοαντίγραφο). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι απόφοιτοί μας μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΕΚ Πελ/σου _ Τουριστική Σχολή Αργους στα τηλ 2751020115,20127 ( Καχριμάνης Κων/νος Δ/ντής ).
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ