Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

Τα πάνω κάτω με την αφαλάτωση στην Ερμιονίδα - Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:29:00 π.μ. |
Τα πάνω κάτω με την αφαλάτωση στην Ερμιονίδα - Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός
Στον αέρα τινάζεται η σχεδιαζόμενη από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή αφαλάτωση στο Δήμο Ερμιονίδας, καθώς απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προκαλεί ακύρωση της Διακήρυξης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας»,  ενώ σειρά ενστάσεων είχε εκφράσει και η αντιπολίτευση .

Στην ακυρωτική απόφαση που πάρθηκε πριν λίγες ημέρες μέρες αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, διότι μετά την έκδοση της 757/15-7-19 απόφασης του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προκαλείται ακύρωση της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 817/14-5-19 (ΕΣΗΔΗΣ 73826) της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας».

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον.
6. Ο κ. Πρόεδρος έλαβε το λόγο και συνέχισε την εισήγησή του ως ακολούθως:
Σύμφωνα με την 757/15-7-19 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «SYCHEM Α.Ε.», απορρίφθηκε η παρέμβαση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και ακυρώνεται η Διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 817/14-5-19 (ΕΣΗΔΗΣ 73826) της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας».
Ως εκ τούτου προτείνω την αποδοχή της προαναφερόμενης απόφασης, την ακύρωση της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 817/14-5-19 (ΕΣΗΔΗΣ 73826) της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας» και κατά συνέπεια την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας».
Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Αποφασίζει ομόφωνα,

1. Την αποδοχή της 757/15-7-19 απόφασης του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

2. Την ακύρωση της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 817/14-5-19 (ΕΣΗΔΗΣ 73826) της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας» και την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας».
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 147/2019.»
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ