Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Οι αποφάσεις του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Οι αποφάσεις του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
 Δείτε παρακάτω τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις κατά την 15η/2019 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 19 Αυγούστου 2019 στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης».


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικού της 15ης/2019 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Πε.Συ. κ. Ηλίας Στρατηγάκος

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα για συζήτηση με 26 θετικές ψήφους στην αρχή της συνεδρίασης και επικυρώθηκε το πρακτικό της 15ης τακτικής συνεδρίασης, μετά το πέρας της συζήτησης όλων των θεμάτων της, έχοντας στη διάθεση του το Σώμα τα πρακτικά της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου - (αριθμ. απόφασης 445)

2. Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στο Δήμο Καλαμάτας το Σάββατο 31-08-2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/να Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 26 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης - (αριθμ. απόφασης 432)

3. Έγκριση διοργάνωσης Νύχτας «SHOCK PRICE» στην Τρίπολη στις 4Σεπτεμβρίου 2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 26 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης - (αριθμ. απόφασης 433)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Επικύρωση πρακτικού της 14ης/2019 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Στρατηγάκος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 434)
2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Β' τριμήνου 2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου .
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 436)
3. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου .
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 437)
4. Έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου Greenbuilding.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου .
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 43 8)
5. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου “Ανασκαφική έρευνα Ρωμαϊκής έπαυλης στην Κατουνίστρα Λουτρακίου, ΠΕ Κορινθίας για τα έτη 2017 – 2019”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Ειδικός Αγορητής κ. Αθανάσιος Πισιμίσης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 440)
6. Έγκριση παράτασης εθνικού ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στο Δήμο Σπάρτης, την 23η Αυγούστου 2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα .
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 435)
7. Αποδοχή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» και Κωδικό ΟΠΣ 5008013, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 – 2020».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου .
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - (αριθμ. απόφασης 441)
8. Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ826 “Αποκατάσταση – συντήρηση εθνικών και επαρχιακών οδών Π.Ε. Αρκαδίας από βλάβες που προκλήθηκαν από θεομηνία της 25-06-2016” με κωδικό 2017ΕΠ82600000.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 443)
9. Καθορισμός αμοιβής των δύο (2) ορκωτών ελεγκτών που ορίσθηκαν για την εκκαθάριση της εταιρείας ΚΕΚ Νομού Κορινθίας Α.Ε. με τις αριθ. 265/23-4-2019 και 363/26-6-2019 προηγούμενες αποφάσεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Ειδικός Αγορητής κ. Αθανάσιος Πισιμίσης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 442)
10. Λήψη απόφασης (ψήφισμα) δυνατότητας μετατροπής των συμβάσεων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειας έτους 2014 – 2020 πλήρους απασχόλησης (Α’ κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)», σε αορίστου χρόνου.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου .
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - (αριθμ. απόφασης 439)
11. Περιφέρεια Πελοποννήσου, περίοδος 2014 – 2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου .
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Πραγματοποιήθηκε η συζήτηση - (αριθμ. απόφασης 444)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ