Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας με 10 θέματα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:06:00 μ.μ. | |
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας με 10 θέματα
 Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις 02.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


1. Έγκριση της υπ’ αρ. 24/2019 (ΑΔΑ: ) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Εισηγητική πρόταση προςτο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ερμιονίδας για την αποζημίωση του Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης»

2. Σχετικά με αίτηση ένταξης σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
3. Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας (άρθρο 50 Ν. 1566/1985 και υπ’ αρ. Δ4/86 απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ.)
4. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας»
5. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία:«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»
6. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία:«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»
7. Σχετικά με τον ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τηςΠρογραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πορτοχέλι»
8. Σχετικά με τον ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τηςΠρογραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου»
9. Ορισμός μέλους στην Επιτροπή για επανασύνδεση καταναλωτών, των οποίων η παροχή ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών (ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018, ΦΕΚ 474Β’/14.02.2018)
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χρήστος Μπαλαμπάνης
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ