ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος με 25 θέματα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:54:00 μ.μ. | | |
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος με 25 θέματα
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, με τα παρακάτω θέματα: 


Ορισμός μελών Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου:

1. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

2. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών με το διακριτικό τίτλο: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

3. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

4. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

5. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

6. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΡΓΩ Τουριστική - Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Άργους- Μυκηνών» και διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

7. Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

8. Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

9. Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Συγκρότηση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου:

10. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

11. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

12. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Διαχείρισης Απορριμμάτων - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

13. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Συγκοινωνιών - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

14. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Αγροτικών και Κτηνοτροφικών θεμάτων - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

15. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Επιτροπές εκ του Νόμου:

16. Περί ορισμού μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

17. Περί συγκροτήσεως Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και ορισμού μελών αυτής - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

18. Περί συγκροτήσεως Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών και ορισμού μελών αυτού - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

19. Περί ορισμού τεσσάρων εκπροσώπων του Δήμου ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου (τρεις από την πλειοψηφία και έναν από την μειοψηφία) στο διαδημοτικού χαρακτήρα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου, σύμφωνα με το άρθρο 244 ΚΔΚ (Ν.3463/2006) - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

20. Περί ορισμού ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Άργους – Μυκηνών, ως μέλους, σε επιτροπή του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων δικαιοδοσίας του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Τεχνικά Θέματα:

21. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Άργους 2018 - 2019» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Τρέχοντα Θέματα:

22. Περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών - εισηγητής ο κ. Π. Δούρος.

23. Περί υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για αντικατάσταση διοριστέου κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, της υπ’ αριθ. 1/780Μ/2008 προκήρυξης του πρώην Δήμου Μυκηναίων - εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.
Επί του από 26-9-2019 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ωδείο» - εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.

25. Περί εκλογής αντιπροσώπων του Δήμου Άργους – Μυκηνών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ