Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ναυπλίου με 5 θέματα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:39:00 μ.μ. | |
 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπλίου θα πραγματοποιηθεί στις 27/9/2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ναυπλίου, συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ 
Περί γνωμοδότησης για τη χορήγηση ή μη παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικής, στο Κ.Υ.Ε « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ » της Κατσίλα Μαρίας του Δημητρίου που λειτουργεί στην οδό 25ης Μαρτίου 03 (εντός πάρκου ΟΣΕ) , στη ΔΚ Ναυπλίου , του Δήμου Ναυπλιέων

20ο   ΘΕΜΑ
Επί αιτήσεως Ψυχογιού Κωνσταντίνου για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

3ο ΘΕΜΑ
Επί αιτήσεως OPREA MARIAN για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

4ο ΘΕΜΑ
Περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου για :α) την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ναυπλιέων του έτους 2019, με την ένταξη σε αυτό νέας μελέτης με τίτλο : « Σύνταξη οριστικής μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης του έργου για την ευστάθεια των βραχωδών πρανών κατά μήκος του « Γύρου της Αρβανιτιάς» β) Την άμεση αποστολή εγγράφου-αιτήματος προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας για να τεθούν από αυτήν οι όροι του έργου αφού στον Βράχο της Ακροναυπλίας υπάρχουν σημαντικές αρχαιότητες και γ) τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας για τη μέσω αυτής γρήγορη ανάθεση της μελέτης

5ο ΘΕΜΑ
Περί ορισμού εκπροσώπου ή εκπροσώπων της κοινότητας Ναυπλίου στο Δ.Σ του Ιδρύματος : Οίκος ευγηρίας , Μαρίας Ράδου .

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπλίου
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ