ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

Οι θέσεις της Ομοσπονδίας Εμπορίου Πελοποννήσου για ασφαλιστικό, φορολογικό, «κόκκινα» δάνεια και οφειλές στη ΔΕΗ

Οι θέσεις της Ομοσπονδίας Εμπορίου Πελοποννήσου για ασφαλιστικό, φορολογικό, «κόκκινα» δάνεια και οφειλές στη ΔΕΗ
 Ο Πρόεδρος Γεώργιος Βαγενάς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.), το προσεχές διάστημα, θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και με υπουργούς της Κυβέρνησης, καθώς και με κόμματα της αντιπολίτευσης, και θα αποστείλουν προς τους βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου τα αιτήματα και τις θέσεις της Ο.Ε.ΕΣ.Π. για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο των ΜμΕ που εκπροσωπεί.

Παραθέτουμε τις θέσεις της Ο.Ε.ΕΣ.Π. για το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τα «κόκκινα» δάνεια και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ΔΕΗ, ως κάτωθι:


Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΦΚΑ


Όπως γνωρίζετε αναφορικά με το ασφαλιστικό, κατά τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης (2009-2017), δημιουργήθηκαν δυσβάστακτες οφειλές σε χιλιάδες ανασφάλιστους, οι οποίες ανέρχονται (ανά άτομο) περίπου στις 60.000€.

Ο μέσος όρος οφειλών από το 2012 έως το 2016 είναι 40.000€, ενώ ο τρέχων τόκος κάθε μήνα για το ποσό αυτό είναι περίπου 200-230€.

Από τους 701.148 ασφαλισμένους, οι 538.087 είναι είτε οφειλέτες (296.720 άτομα) είτε έχουν κάνει διακοπή και οφείλουν στο Ταμείο (241.367 άτομα).

Στο ποσό οφειλής έχουν χρεώσει στους ασφαλισμένους τα κάτωθι:

1. Τον κλάδο ασθενείας ενώ ήταν ανασφάλιστοι. Διαφορετικά, θα έπρεπε να παραμείνουν ασφαλισμένοι εφόσον χρεώνονταν τον κλάδο ασθενείας.

2. Τον κλάδο σύνταξης με βάση τα χρόνια ασφάλισης, δηλαδή με τεκμαρτά εισοδήματα, ενώ, λόγω σημαντικής μείωσης των κερδών των επιχειρήσεων, θα έπρεπε να υπολογισθεί με βάση τα κέρδη, όπως γίνεται από το 2017.

3. Τόκους, προσαυξήσεις και τα 30€ υπέρ ΟΑΕΔ-ΟΕΕ που τελικά δεν είχαν το δικαίωμα να λάβουν ως επίδομα ανεργίας λόγω οφειλών οι έμποροι που έκλεισαν.

Περισσότεροι από 40.000 ασφαλισμένοι της χώρας, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, έχουν εγκλωβιστεί, καθώς έχουν οφειλή που υπερβαίνει τις 20.000€.

Προκειμένου να δοθεί μια βιώσιμη λύση για τους χιλιάδες ανασφάλιστους για τους οποίους αποδειγμένα δεν προέκυπταν έσοδα ικανά για να πληρώνουν τις εισφορές τους ή έσοδα από άλλες πηγές, καταθέσεις, κ.λπ. για να ρυθμίσουν ή να βγουν σε σύνταξη, προτείνουμε:

1. Αφαίρεση της χρέωσης του κλάδου ασθενείας, το υπέρ ΟΑΕΔ-ΟΕΕ, τόκων και επιβαρύνσεων, στο 100%.

Χρέωση αναδρομικά του κλάδου σύνταξης, όπως υπολογίζεται σήμερα.

Πάγωμα των οφειλών σε όλους ανεξαιρέτως, είτε κάνουν ρύθμιση είτε όχι.

2. Για όλους ανεξαιρέτως (ενεργούς και μη ενεργούς εμπόρους) που οφείλουν στον ΕΦΚΑ, να γίνει ρύθμιση σε 120 δόσεις, η οποία θα πρέπει να πάρει παράταση μέχρι τέλος του έτους (τουλάχιστον), αφού ακόμα και τώρα στα τοπικά υποκαταστήματα ΕΦΚΑ δεν έχουν φθάσει οι σχετικές εγκύκλιοι που ρυθμίζουν πολλές παραμέτρους της ρύθμισης. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα για κάποιον που δεν μπορεί να κάνει ρύθμιση, να βάζει όσα μπορεί και αυτά να αφαιρούνται από το κεφάλαιο.

3. Εναλλακτικά, με επιλογή του ασφαλισμένου, για όσους αδυνατούν να κάνουν ρύθμιση, να γίνει πάγωμα και κεφαλαιοποίηση των οφειλών (έχοντας αφαιρέσει τον κλάδο ασθενείας, τόκους και επιβαρύνσεις), υπολογισμός του κλάδου σύνταξης όπως γίνεται σήμερα και παρακράτηση από την σύνταξη ή κατά την συνταξιοδότηση να γίνεται μετατροπή της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο.

4. Να αυξηθεί το όριο οφειλής που παρακρατείται από την σύνταξη, από τις 20.000€ στις 50.000€ και να παρακρατείται το 15% της οφειλής από την σύνταξη ή να ρυθμίζεται σε 120 δόσεις, από 40 που είναι σήμερα.

Το ποσό οφειλής που υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο να καταβάλλεται σε 12 μήνες έναντι 2 μηνών που είναι σήμερα και ταυτόχρονα να δίνεται στον ασφαλισμένο ολόκληρη η σύνταξη ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

5. Για όσους είχαν ανέβει κλίμακα προαιρετικά και πλήρωναν χρήματα πλέον της υποχρεωτικής τους εισφοράς, η διαφορά αυτή, για όσα χρόνια πλήρωναν επιπλέον, να αφαιρεθεί από τις οφειλές που έχουν σήμερα, με συμψηφισμό.

6. Για όσους έχουν καθαρό φορολογητέο ποσό άνω των 30.000€, το ποσοστό υπολογισμού του κλάδου σύνταξης να μειώνεται ώστε να μην δημιουργεί μεγάλη δαπάνη για τον ασφαλισμένο.


Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ


1. Αφορολόγητο 10.000 ευρώ και περεταίρω πρόβλεψη για κάθε παιδί.

2. Σταθερή φορολογική νομοθεσία με μακροχρόνια εφαρμογή και μείωση του φορολογικού συντελεστή όλων των επιχειρήσεων (ατομικές, προσωπικές, κεφαλαιουχικές) στο 15% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

3. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 13% ώστε να μειωθούν οι τιμές και να μπορεί ο φορολογούμενος εύκολα να εισπράττει και να αποδίδει τον φόρο.

4. Δικαίωμα των εμπόρων με μικρό ετήσιο εισόδημα στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.

5. Ελάχιστη προκαταβολή για το επόμενο έτος.

6. Αύξηση των ορίων των συναλλαγών με μετρητά.

7. Πλήρη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων είσπραξης, προστασία της πρώτης κατοικίας του.

8. Οι χρεώσεις για την ΕΡΤ να μην χρεώνονται σε καταστήματα και γενικά επαγγελματικές χρήσεις (τιμολόγιο Γ21 και Γ22 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

9. Μεταβίβαση σε πρώτο βαθμό συγγενείας την επιχείρηση, χωρίς δεσμεύσεις από φόρους, ΦΠΑ και οφειλές, να μπορεί να μεταβιβάσει εύκολα στο παιδί του ή την σύζυγό του.

10. Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε 120 δόσεις δίχως δεσμεύσεις, ανάλογα με τα εισοδήματα. Πρόβλεψη και προστασία για όσους έχουν οικονομική αδυναμία και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ρύθμιση. Να παγώσουν προς το παρόν οι οφειλές του, δίχως τόκους, ανεξάρτητα από όπου και αν προέρχονται.

11. Απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ επιχειρήσεων με χαμηλό ετήσιο τζίρο έως 30.000 ευρώ, από τις 10.000 ευρώ που είναι σήμερα.

12. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και τα αντικειμενικά κριτήρια σε μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 30.000 ευρώ.

13. Μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 30.000 ευρώ να μπορούν να έχουν τα ίδια κοινωνικά οφέλη, όπως κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης κ.ά., εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους πληροί τα κριτήρια.

Γ. «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ


Για όσους έχουν δάνεια τα οποία εξυπηρετούσαν μέχρι τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης και στην συνέχεια, είτε λόγω σημαντικής μείωσης των εσόδων τους είτε λόγω ανεργίας τους, επήλθαν σε αδυναμία πληρωμής του δανείου και δεν έχουν έσοδα από άλλες πηγές ή ακίνητα πέραν της πρώτης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, προτείνουμε:

1. Εξαγορά όλων των «κόκκινων» δανείων από μια νέα κρατική τράπεζα ειδικού σκοπού (bad bank) στην τιμή που αγοράζουν τα funds, ώστε να απαλλαγούν οι τράπεζες από τα «κόκκινα» δάνεια.

2. Εξαγορά του οφειλέτη από την bad bank στην αξία που αγοράζουν τα funds και ρύθμιση των οφειλών σε πολλές δόσεις.

3. Πάγωμα οφειλών για όσους δεν μπορούν να κάνουν εξαγορά, με την προϋπόθεση ότι αργότερα θα βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

4. Προστασία της πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, από οπουδήποτε.

5. Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας μικρών επιχειρήσεων, με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση, χωρίς προϋποθέσεις που αποκλείουν τους μικρούς εμπόρους από την χρηματοδότηση, για αγορά εμπορευμάτων ή εξοπλισμού.

6. POS - ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

α) Μείωση του ποσοστού παρακράτησης προμήθειας, με δωρεάν παραχώρηση του μηχανήματος POS.

β) Ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός από οπουδήποτε, βάσει των πάγιων υποχρεώσεων της κάθε επιχείρησης.

Δ. ΔΕΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

1. Οι πελάτες της ΔΕΗ που είναι ενταγμένοι στο μητρώο των ευάλωτων πελατών στην οικία τους, να έχουν τα ίδια προνόμια και στην μικρή τους επιχείρηση.

2. Ρυθμίσεις σε όλους ανεξαιρέτως, και σε αυτούς που έχασαν την ρύθμιση με αποκοπή και επανασύνδεση (εκτός της περίπτωσης της ρευματοκλοπής), από 60 έως 100 άτοκες δόσεις, αναλόγως το ποσό και την δυνατότητα του οφειλέτη, δίχως τόκους, επιβαρύνσεις και προκαταβολές.


      Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Βαγενάς          Αντώνιος Καλοθέου


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ