Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Με απόφαση Νίκα επίσημα εντεταλμένος σύμβουλος ο Γιάννης Μπουντρούκας

Με απόφαση Νίκα επίσημα εντεταλμένος σύμβουλος ο Γιάννης Μπουντρούκας
 Με απόφαση του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλής της Πελοποννησιακής Συμμαχίας Γιάννης Μπουντρούκας αναλαμβάνει εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.
Αναλυτικά η απόφαση:

Ορισμός Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μπουντρούκα Ιωάννη του Παναγιώτη (ΑΔΤ:ΑΕ731106) ως Εντεταλμένο Σύμβουλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας :

Η θητεία του άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας και ισχύει για ένα έτος.
Ο ανωτέρω θα λαμβάνει την οριζόμενη εκ της παρ.1 του άρθρου 181 του Ν.3852/2010 αντιμισθία.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ