ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην τελευταία συνεδρίαση

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην τελευταία συνεδρίαση
 Δείτε παρακάτω τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις κατά την 18η/2019 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2019, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης»:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 . Σύμφωνη γνώμη για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου «Κατεδάφιση ισογείων προσκτισμάτων ( αποθηκών) για την ανάδειξη του χώρου που αποδίδεται ως « Οικία της Ευρώπης» στη σε απαλλοτριωμένο ακίνητο της ΕΦΑ Λακωνίας στο Ο. Τ. 40 στη Σπάρτη σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 4071 / 2012 και ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδώρος Βερούτης .
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 463 )

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής ΕΣΠΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 464 )

Επικύρωση πρακτικού της 16 ης/ 2019 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΠΕ. ΣΥ. κ. Εμμανουήλ Σκαντζός .
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 465 )

Ορισμός προσώπων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος .
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 466 )

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καπέλιος Βασίλειος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 467 )

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις δύο Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν. 2218 / 94 ( άρθρο 68 του ΠΔ 30 / 96 ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καπέλιος Βασίλειος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 468 )

Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: « Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πόρτο Χέλι».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 469 )

Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: « Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 470 )

Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή « Περί εγκατάστασης εκδιδομένων προσώπων με αμοιβή».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 471 )

Έγκριση σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας « ΦΑΡΙΣ», για την υλοποίηση της πράξης: Λειτουργία Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 472 )

Ορισμός εκπροσώπων μετοχών και μελών στις Γενικές Συνελεύσεις Φορέων που μετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και των αναπληρωτών αυτών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καπέλιος Βασίλειος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 473 )

Εισήγηση έγκρισης 2 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 « Αντιπλημμυρικά έργα Νομού Αργολίδας ( 2017 - 2019 )» με κωδικό 2017 ΕΠ52600002
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 474 )

Εισήγηση έγκρισης 11 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 20014 ΕΠ52600002 « ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 475 )

Εισήγηση 10 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526 , « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014 ΕΠ52600019 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 476 )

Έγκριση 11 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526 , « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2015 ΕΠ52600000 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 477 )

Εισήγηση 4 ης τροποποίησης κατανομής των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526 , « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ Π. Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2014 ΕΠ52600023 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 478 )

Εισήγηση έγκρισης 4 ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ. Α. Π. έτους 2019 της Π. Ε. Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 479 )

Εισήγηση έγκρισης 21 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό 2014 ΕΠ52600003 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 480 ) 

Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή του άρθρου 13 παρ. 4 του Π. Δ. 242 / 96 για το χρονικό διάστημα από 01 - 09 - 2019 έως 31 - 12 - 2023 για την ΠΕ Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 481 )

Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του Π. Δ. 242 / 1996 /( ΦΕΚ- 179 Α΄) : « Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 482 )

Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του Π. Δ. 242 / 1996 /( ΦΕΚ- 179 / τ. Α΄) : « Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 483 )

Έγκριση 9 ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ. Α. Π. 20 %, έτους 2019 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζινιέρης Νίκων
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 484 )

Επιπτώσεις που δημιουργεί η πτώχευση του βρετανικού τουριστικού κολοσσού Thomas Cook.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πέτρος Τατούλης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Αποσύρεται λόγω απουσίας του Εισηγητή - ( αριθμ. απόφασης 485 )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ