Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας, θα πραγματοποιηθεί στη αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις 06.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας έτους 2020
Εισήγηση: Υπάλληλος Δήμου Ερμιονίδας

2.Σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»
Εισήγηση: Λάμπρου Αναστάσιος

3.Παραχώρηση αιθουσών του Γυμνασίου Κρανιδίου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Εισήγηση: Λάμπρου Αναστάσιος

4.Σχετικά με την υπ’ αρ. 2/2019 (ΑΔΑ: ΨΞΔ5ΨΡΡ-ΨΒ1) απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Διδύμων Δήμου Ερμιονίδας
Εισήγηση: Μπίμπας Αριστείδης

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αντωνία Αντωνοπούλου
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ