Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Επιστολή Δημάρχου Ναυπλιέων για τη μη απόδοση ανταποδοτικών στους κατοίκους των κοινοτήτων με Αιολικά Πάρκα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:12:00 μ.μ. | |
Επιστολή Δημάρχου Ναυπλιέων για τη μη απόδοση ανταποδοτικών στους κατοίκους των κοινοτήτων με Αιολικά Πάρκα
Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και προς την ΔΕΔΔΗΕ, ζητώντας ενημέρωση για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί καμία πίστωση στους λογαριασμούς των κατοίκων των περιοχών όπου λειτουργούν ΑΠΕ και υβριδικοί σταθμοί.


ΠΡΟΣ : 1.  Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
                                                                              Γεν. Γραμματεία Ενέργειας &                          
                              Ορυκτών Πρώτων Υλών
                              Δ/νση Ανανεώσιμων  πηγών 
                              Ενέργειας 
                              Τμήμα Αδειοδοτήσεων
                              Τεκμηρίωσης & Ελέγχου
                              Μεσογείων 119
                              ΤΚ 10192   ΑΘΗΝΑ 
                            
                             2. ΔΕΔΔΗΕ   Α.Ε.
                               Πατησίων 27 Τ.Κ. 10432
                               ΑΘΗΝΑ
                                                               

 ΘΕΜΑ :Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε
                περιοχές  όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ 

 ΣΧΕΤ : α) το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ /53338/1819/2019  έγγραφό σας .
              β)  το υπ’αριθμ.  13196/2019 έγγραφό μας
 
Όπως μας γνωρίσατε  με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας,  και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. Α3 του αρθ. 25 του Ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 3 του Ν. 4585/2018 ,  εκδόθηκε η υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ /48653/1597/29-5-2019 ( ΦΕΚ β’ 2172) Κοινή υπουργική απόφαση ( ΚΥΑ ) των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ‘’Επιμερισμός Ειδικού Τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές  όπου λειτουργούν  σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί σταθμοί σύμφωνα με το αρθ. 25 του Ν. 3468/2006 όπως ισχύει .
 Επιπλέον με το ίδιο έγγραφο , μας ζητούσατε να ορίσουμε υπεύθυνους επικοινωνίας   τους οποίους ορίσαμε και σας γνωστοποιήσαμε σύμφωνα με το β) σχετ. έγγραφό μας
Μέχρι και σήμερα ,    στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές  της περιοχής Αραχναίου ,  η οποία  βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας ,  δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πίστωση  στους λογαριασμούς τους από την ανωτέρω αιτία .
 Παρακαλούμε  όπως μας ενημερώσετε, άμεσα,  σε ποιο στάδιο βρίσκεται η   ανωτέρω διαδικασία  και πότε θα πραγματοποιηθεί η  καθοριζόμενη με την  σχετική ΚΥΑ  πίστωση των οικιακών καταναλωτών .

                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ


Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ