Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Συνεδριάζει με 15 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:35:00 π.μ. | | |
Συνεδριάζει με 15 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο
 Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Iανουαρίου 2020 και ώρα 19:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της ΠΕ Αργολίδας ( παρ.οδός Ναυπλίου- Ν.Κίου) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Περί ψήφισης τεχνικού προγράμματος Δ.Ναυπλιέων έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο Περί έγκρισης μερικής τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικής εισηγητικής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής .

ΘΕΜΑ 3ο Περί έγκρισης συνέχισης λειτουργίας και μετατροπής του «Κοινωνικού Ιατρείου » σε «Δημοτικό Ιατρείο ».

ΘΕΜΑ 4ο Περί λήψης απόφασης για την έγκριση καταβολής και τον καθορισμό ποσού για έξοδα παράστασης Προέδρου -Αντιπροέδρου και για αποζημίωση συμμετοχής των μελών σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημ. Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 5ο Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου εισόδου-εξόδου και της σχετικής σήμανσης για την ίδρυση και λειτουργία νέου διώροφου βιοτεχνικού πάρκου στη θέση «Φλέσσα», εκτός σχεδίου περιοχής, εντός ζώνης οικισμού Παναρητίου ΔΕ Μιδέας, επί κοινοτικής οδού.

ΘΕΜΑ 6ο Περί έγκρισης χορήγησης εισόδου – εξόδου, επί κοινόχρηστης αγροτικής οδού στη θέση Βακούφια της Τ.Κ. Αγίου Αδριανού και της σήμανσης της οδού πρόσβασης για την επιχείρηση ΙΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων και μοτό της ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ Ο.Ε.,σε συμμόρφωση της υπ' αρ. 1652/2019 απόφασης ΣτΕ.

ΘΕΜΑ 7ο Επί αιτήματος κ. Ν.Αναγνωστόπουλου για αλλαγή χρήσης από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα διατηρητέου κτιρίου στο παραδοσιακό Ναύπλιο.

ΘΕΜΑ 8ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου "Διάνοιξη - Ασφαλτόστρωση Δ.Ε Ασίνης"

ΘΕΜΑ 9ο Περί αντικατάστασης εκπροσώπων του Δ.Ναυπλιέων στις Επιτροπές Παρακολούθησης των προγραμματικών συμβάσεων με την Αναπτυξιακή Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.

ΘΕΜΑ 10ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών έτους 2020.

ΘΕΜΑ 11ο Περί συγκρότησης επιτροπών προσωρινής - οριστικής παραλαβής έργων.

ΘΕΜΑ 12ο Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιων συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων-κινηματογράφων Ν. Αργολίδας

ΘΕΜΑ 13ο Περί ορισμού διαχειριστή λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδας για το έργο: «παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Τριανόν ».

ΘΕΜΑ 14ο Περί ορισμού διαχειριστή λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδας για την πράξη: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δ.Ναυπλιέων ».

ΘΕΜΑ 15ο Περί έγκρισης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Τριμπόνια Χαράλαμπο του Χήστου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ