ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

Γ. Γκιόλας: Άκρως απαραίτητη η άμεση αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος Δημοτικού Σχολείου Πορτοχελίου

Γ. Γκιόλας: Άκρως απαραίτητη η άμεση αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος Δημοτικού Σχολείου Πορτοχελίου
Το δημοτικό σχολείο του Πορτοχελίου έχει ανεγερθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και λειτουργεί υποδεχόμενο, σήμερα, περί τους εκατόν ογδόντα (180) μαθητές. Λειτουργεί, επίσης, ως δεκαθέσιο, καθότι λειτουργούν, σε αυτό, επιπλέον τμήματα και πιο ειδικά, τμήματα ολοήμερου, τμήματα ένταξης, καθώς και Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, στις οποίες λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π..
Από το ανωτέρω, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι η σημασία του συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου είναι νευραλγική για τον τόπο και την περιοχή του Πορτοχελίου, διότι πέραν της βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης που παρέχει στους μαθητές της περιοχής, επιτελεί και έναν πρόσθετο ρόλο, ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνικά: αφενός στα Τμήματα ένταξης μπορούν να διδαχθούν παιδιά με αναπηρία και να τύχουν, έτσι, της ειδικής παιδαγωγικής, κατάρτισης και εκπαίδευσης που χρειάζονται και αφετέρου λειτουργούν, σε αυτό, Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., στις οποίες διδάσκονται μαθητές προερχόμενοι από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, ήτοι κυρίως προσφυγόπουλα.

Η ίδρυση τάξεων υποδοχής Ζ.Ε.Π. συνιστά ένα σπουδαίο θεσμικό εργαλείο, διότι έχει ως στόχο τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από μαθητές και μαθήτριες που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και έχουν συγκεκριμένα πολιτισμικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά, και τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεών τους κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητικό εγγραμματισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί και αυτές να καταστούν ικανοί και ικανές να αντεπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση - επιστολή του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Πορτοχελίου, το κτίριο που στεγάζει το δημοτικό σχολείο Πορτοχελίου έχει προδιαγραφές τριθέσιου σχολείου. Πλην όμως σήμερα, και λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και συνθηκών που αναπτύχθηκαν παραπάνω, το εν λόγω δημοτικό σχολείο λειτουργεί ως δεκαθέσιο.

Πέραν της έλλειψης χώρου για τη λειτουργία των τάξεων, την οποία η διοίκηση του σχολείου έχει, προς ώρας, αντιμετωπίσει με την προσθήκη τεσσάρων αιθουσών - containers, των οποίων, βέβαια, η κτιριακή ποιότητα και η ποιότητα παραμονής, για την υγεία και ασφάλεια των μαθητών, είναι εξαιρετικά αμφίβολη, υφίσταται, επιπροσθέτως, και πρόβλημα ασφάλειας του ίδιου του βασικού κτιρίου του σχολείου. Εννοείται, με το παραπάνω, το γεγονός της πτώσης σοβάδων τόσο στο γραφείο των δασκάλων όσο και στον προαύλιο χώρο και τα οποία, από τύχη δεν έχουν προκαλέσει μέχρι σήμερα ατυχήματα, όπως γνωστοποίησε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με την πρόσφατη ανακοίνωση- επιστολή του.

Είναι σαφές ότι μια ευνομούμενη Πολιτεία μεριμνά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράση για την παιδεία των πολιτών της, για την ποιότητα της παρεχόμενης σε αυτούς εκπαίδευσης, για την προστασία της υγείας τους, για την αναπηρία και για την προστασία κάθε ευάλωτης κοινωνικά ομάδας.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός:

- Σε τι πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί, ώστε το δημοτικό σχολείο Πορτοχελίου, με την εξαιρετική σημασία που αυτό διαδραματίζει για τον τόπο, να αποκτήσει την κατάλληλη κτιριακή υποδομή και να μπορεί να λειτουργήσει με όρους ασφάλειας και υγείας για το σύνολο των τμημάτων και τάξεων που φιλοξενεί ;
- Πότε προτίθεται να λάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες;
Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Γκιόλας
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ