ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Ομαδική Έφεση για τον ΕΦΚΑ από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας εκτός από τις Εκδηλώσεις και Εκδρομές προβαίνει όπου προκύπτει σε Αιτήσεις - Αγωγές κ.λ.π. κατόπιν οδηγιών του Νομικού Συμβούλου της Π.Ο.Α.Σ.Α. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η συγκέντρωση δικαιολογητικών για Ομαδική ΄Εφεση θα γίνει μέχρι 12-2-2020 στο Γραφείο του Ναυπλίου τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ τις ώρες 10.00-12.00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν εγκαίρως προκειμένου παραλάβουν τα σχετικά έντυπα με οδηγίες για να προβούν στις ανάλογες κινήσεις.

Σχετική είναι η παρακάτω ενημέρωση την οποία  έχει στείλει ο Νομικός Σύμβουλος στον Σύνδεσμο.

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση ομαδικής ΄Eφεσης επί αρνητικής απάντησης του ΕΦΚΑ ή σιωπηρής απόρριψης μετά την παρέλευση 60 ημερών, από της ηλεκτρονικής καταθέσεως αίτησης θεραπείας/ένστασης κατά του Ενημερωτικού Συνταξιοδοτικού Σημειώματος μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 Επανυπολογισμού της Σύνταξης με βάση τις διατάξεις του Ν.4387/2016 »

A) της έκδοσης την 01-10-2019 από τον ΕΦΚΑ των Μηνιαίων Ενημερωτικών σας Σημειωμάτων Πληρωμής Σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2019, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.4387/2016, χωρίς προηγούμενη έκδοση τροποποιητικής Συνταξιοδοτικής Πράξης ως κατά νόμον οφείλετο, και χωρίς να ληφθούν όλα τα συνταξιοδοτικά στοιχεία για τον ορθό επανυπολογισμό της σύνταξης, ιδίως δεν προσμετρήθηκαν οι υποχρεωτικώς καταβληθείσες εισφορές για δώρα και επιδόματα, ( καθώς επίσης δεν προσμετρήθηκε η τριετία του Κονδύλη, για ορισμένους εξ υμών)

Β) της υποβολής στην συνέχεια, εκ μέρους πολλών εξ υμών, σχετικής αίτησης θεραπείας/ένστασης ενώπιον του ΕΦΚΑ κατά του ανωτέρω Ενημερωτικού Συνταξιοδοτικού Σημειώματος- Επανυπολογισμού της Σύνταξης, είτε ατομικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ, είτε ομαδικά με την κατάθεση/επίδοση , προς τον ΕΦΚΑ όμοιας αίτησης θεραπείας, με δικαστικό επιμελητή.

Γ) Της παρέλευσης διμήνου προθεσμίας από της υποβολής εκ μέρους των μελών σας , της ανωτέρω αίτησης θεραπείας, χωρίς να λάβουν μέχρι σήμερα, ουδεμία σχετική απάντηση επ’ αυτής , εκ μέρους του ΕΦΚΑ.

Δ) Της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της ανωτέρω αίτησής τους, κατά τα ανωτέρω, ήτοι την έκδοση αρνητικής διοικητικής πράξης εκ μέρους του ΝΠΔΔ, με την επωνυμία ΕΦΚΑ.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΈΡΩ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ:

H κατάθεση ατομικής ή ομαδικής ΈΦΕΣΗΣ ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς η υποβολή και μόνον της ανωτέρω σχετικής αίτησης θεραπείας/ένστασης ενώπιον του ΕΦΚΑ από μόνη της δεν δημιουργεί καμία έννομη συνέπεια, ώστε να κριθεί δικαστικά πλέον και επί της ουσίας ο μη ορθός επανυπολογισμός της Σύνταξής σας, που έγινε με την ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, του ενημερωτικού Συνταξιοδοτικού Σημειώματός σας, μηνός Ιανουαρίου 2019, η δε θετική απόφαση που θα εκδοθεί θα έχει ΜΟΝΙΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ και θα βελτιώσει δια βίου, και σε σημαντικότατο βαθμό την σύνταξής σας.

Περισσότερες λεπτομέρειες στα έντυπα που έχουν ετοιμαστεί για τα μέλη.-
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ