ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

Στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τρίπολη μετακινείται ο Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:40:00 μ.μ. | |
Στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τρίπολη μετακινείται ο Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης
Το 2002 μετακινήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για να οργανώσει το νέο τότε Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στη Σπάρτη. Στην πραγματικότητα ήταν ο εμπνευστής και δημιουργός του μοναδικού Τμήματος στην Ελλάδα, ειδικευμένου στην Οικονομία και Διοίκηση του Αθλητισμού, μαζί με τον Καθηγητή Θεόδωρο Αυγερινό. Ο λόγος για τον Καθηγητή Θάνο Κριεμάδη ο οποίος αυτή τη φορά, μετακινείται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στη Σπάρτη, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τρίπολη.

Τα 17 χρόνια στην Σπάρτη, ο Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης υλοποίησε ένα σημαντικό έργο αναπτύσσοντας το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. Υπήρξε ο εμπνευστής και δημιουργός του πρώτου Μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελλάδα με ειδίκευση στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Έλαβαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πολλά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα και με εξειδικεύσεις στους τομείς του Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ και Οικονομικής Διαχείρισης των αθλητικών κυρίως οργανισμών και επιχειρήσεων αλλά και συναφών τομέων όπως των τουριστικών επιχειρήσεων, των πολιτιστικών οργανισμών, των εκπαιδευτικών οργανισμών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισμών υγείας και ψυχαγωγίας.

Ένα άλλο σημαντικό έργο που υλοποίησε ο Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης, ήταν η οργάνωση και λειτουργία του Ερευνητικού Εργαστηρίου Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε Διδάκτορες και μεταδιδάκτορες να εκπονήσουν πρωτοποριακές έρευνες που δημοσιεύθηκαν σε Διεθνή Ερευνητικά Περιοδικά και προώθησαν την παγκόσμια έρευνα στη Διοικητική Επιστήμη. Διεκδίκησε και υλοποίησε με επιτυχία πολλά επιμορφωτικά και ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτό τον τρόπο ωφέλησε φοιτητές-τριες και επιστήμονες από την τοπική κοινωνία.

Ως Πρόεδρος του Τμήματος

εφάρμοσε το Σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων και καθιέρωσε δείκτες μέτρησης της απόδοσης και αποτελεσματικότητας του Τμήματος με αποτέλεσμα την πρώτη αξιολόγηση του Τμήματος από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας του Υπουργείου Παιδείας με πολύ καλή επίδοση. Οργάνωσε το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος σε ομάδες εργασίας με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και για πρώτη φορά το ανθρώπινο δυναμικό πέτυχε όλους τους στόχους του.

Διοργάνωσε πολλές Ημερίδες και Συνέδρια με τη συνεργασία τοπικών φορέων με σκοπό τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην τοπική κοινωνία αλλά και στην επικράτεια. Επίσης, διασύνδεσε την επιστημονική γνώση με την πνευματικότητα ενθαρρύνοντας την πνευματική ανανέωση και αυτοβελτίωση των στελεχών των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων, ζήτημα πρωτοποριακό στη διεθνή έρευνα.

Μετακινείται στο νεοσύστατο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, επιδιώκοντας τη διασύνδεση των νέων τεχνολογιών με τη Διοικητική Επιστήμη, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την δημιουργικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα τόσο των φοιτητών-τριων όσο και των επίδοξων επιχειρηματιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όραμά του είναι το νέο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας να καταστεί το άρμα ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ