Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020

Επτά θέματα της Αργολίδας θα απασχολήσουν την συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Επτά θέματα της Αργολίδας θα απασχολήσουν την συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Συνολικά 45 θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου.

Η επιτροπή, ειδικότερα, θα συνεδριάσει στις 10 το πρωί στην Τρίπολη, στο κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα θέματα που αφορούν την Αργολίδα:


Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης “Προσωρινού αναδόχου” του έργου: “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ Νο 22 (ΑΡΓΟΣ – ΚΑΡΥΑ)” εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 650.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.) , πιστ.: ΠΔΕ 2014ΕΠ52600005 CPV: 45233120-6 κωδ. ΕΣΗΔΗΣ: 83189 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έγκριση διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: « ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΙΝΑΧΟΥ & ΞΕΡΙΑ» , Π/Υ ΜΕΛΕΤΗΣ:270.000,00€, ΚΩΔ.:2014ΕΠ52600002 , CPV: 45246400-7 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019)” ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΙ- ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο.7 (Α΄ΦΑΣΗ)” εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης: 650.000 ευρώ (με ΦΠΑ) κωδ.έργου: 2017ΕΠ52600011 CPV 45233120-6 κωδ. ΕΣΗΔΗΣ 87374 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ” ΥΠΟΕΓΡΟ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ” π/υ 348.000 ευρώ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Έγκριση πρακτικού Γ επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΤΗΣ Α/ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» π/υ: 60.000 με ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Έγκριση συγκρότησης 1)επιτροπής ελέγχου οχημάτων – ΜΕ για συντήρηση και επισκευή και 2)επιτροπής παραλαβής των ειδών και Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων – ΜΕ της ΠΕ Αργολίδας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Έγκριση 3ης τροποποίησης των τμημάτων 1 & 2 των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2019-2020, του προσωρινού μειοδότη ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ του διαγωνισμού αριθ. 1210/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004793053 2019-04-15) διακήρυξης, για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2020, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων είναι η εξής:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ